P. Balík: Príspevok na nový počítač či tablet pre niektorých žiakov mešká

  Foto: Bigstock

Bratislava 21. septembra (TASR) - Finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu pre niektorých žiakov mešká. Ide o žiakov, ktorí patria do domácností s príjmom neprekračujúcim 60 percent mediánu príjmu. Informoval o tom minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík s tým, že dôvodom je technická a časová náročnosť overovania. 
        

Overovanie oprávnenosti žiadostí pri tejto skupine je totiž potrebné nielen na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ale aj na ministerstvách školstva a práce či ústredí práce a na Sociálnej poisťovni. "Kým sa overí žiadosť na každej z týchto inštitúcií, tak to nejaký ten čas trvá. Vychádza to práve zo špecifika tejto skupiny, že oprávnenosť potrebujeme overiť všetkými štyrmi orgánmi," poznamenal minister. Na prelome septembra a októbra by však podľa neho aj táto skupina mala získať kód, ktorý umožní požiadať o digitálny príspevok. 
        

Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR prináša žiakom základných a stredných škôl šancu získať finančný príspevok vo výške 350 eur na nákup nového počítača či tabletu. Nárok na tento príspevok majú žiaci prvých ročníkov na stredných školách v školskom roku 2022/2023 a 2023/2024, žiaci z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi a tiež žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zdieľať na facebooku