Organizácie vyzvali na väčšiu integráciu voľnočasových aktivít do škôl

  Foto: Bigstock

Bratislava 13. septembra (TASR) - Organizácie venujúce sa práci s deťmi a rodičmi vyzvali všetkých aktérov vzdelávacieho systému, aby vo väčšej miere integrovali voľnočasové aktivity detí do systému vzdelávania a výchovy na Slovensku. 
        

"Vyzývame všetkých zodpovedných, aby sústredili na školách a ich bezprostrednom okolí všetky aktivity, ktoré sú pre vzdelávanie a rozvoj detí prospešné, či ide o činnosti pohybové, umelecké, vedecké či akékoľvek iné, o ktoré rodičia a predovšetkým žiaci prejavia záujem. Prospešnosť tohto kroku potvrdzujú aj skúsenosti z vyspelých krajín," uviedol Matej Stuška, riaditeľ občianskeho združenia Rodičia.sk. 
        

K výzve sa pripojili aj organizácie Rodič ľavou zadnou, Jeden rodič, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, O2 Športová akadémia Mateja Tótha a Aliancia stredoškolákov. Zdôraznili, že vzhľadom na deklarovanú politickú vôľu a aktuálnu dostupnosť európskych finančných zdrojov má dnes Slovensko jedinečnú šancu zvrátiť trend úpadku a zaostávania svojho systému výchovy a vzdelávania detí a mládeže.
        

Koncentrácia aktivít na školách podľa Stušku zvýši kvalitu a efektívnosť vzdelávacieho procesu a investícií do školskej infraštruktúry, zníži diskrimináciu v prístupe k týmto aktivitám, podporí prirodzenú inklúziu, duševné a fyzické zdravie detí a eliminuje zbytočnú dopravnú a environmentálnu záťaž. "Nevyhnutné je však investovať do školskej infraštruktúry, nastaviť systém financovania, podporiť inštitúcie vzdelávajúce odborníkov a zosúladiť podporu týchto činností so stratégiami štátu," dodal.
        

Mať voľnočasové aktivity na jednom mieste oceňujú aj rodičia, ktorí sú na výchovu detí sami a často im nevychádzajú financie na voľnočasové aktivity. Návrh pozitívne vnímajú aj rodičia detí so zdravotným znevýhodnením. "Asistenti týchto detí sa nemôžu zúčastňovať na výletoch, školách v prírode, družiny, nehovoriac o poobedňajších aktivitách. Znamená to, že dieťa príde domov zo školy,
a tam sa jeho deň končí, alebo je rodič odkázaný na individuálne drahšie krúžky, na ktoré nemôže ani použiť vzdelávacie poukazy," ozrejmila Michaela Saleh z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. 
        

Víziou organizácií je taká spolupráca rodičov, škôl a žiakov, aby boli všetky strany spokojné. "Dosiahnuť sa to dá aj tak, aby škola bola centrom všestranného vzdelávania nielen detí, ale aj rodičov. Vzdelávanie rodičov a poskytnutie voľnočasových aktivít deťom môže viesť k prevencii problémov, zlepšeniu komunikácie a vytvoreniu komunity," vysvetlila Ivett Pavlis, zakladateľka organizácie Rodič ľavou zadnou.

Zdieľať na facebooku