Prezidentka vymenovala 48 nových profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vymenovala 48 nových vysokoškolských profesorov.
Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vymenovala 48 nových vysokoškolských profesorov. / Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 13. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vymenovala 48 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Vo svojom príhovore zdôraznila, že tento titul predstavuje odmenu za ich dlhodobé úsilie, odborný rast a reprezentuje vrchol akademickej kariéry. 
        

"Kvalita vášho vkladu do rozvoja vzdelanosti sa bude hodnotiť nielen podľa toho, koľko absolventov, doktorandov a docentov vychováte, ale aj aké kvalitné učebné texty pre svojich študentov napíšete, akými prednáškami ich budete vzdelávať a inšpirovať, no hlavne, aké nároky budete uplatňovať voči ich, ale aj svojej práci," adresovala novým vysokoškolským profesorom v príhovore. 
        

Čaputová vyjadrila ľútosť nad stavom vzdelávania na Slovensku a nedostatočnou podporou pre školstvo. Zdôraznila, že akademické prostredie by mohlo dosiahnuť lepšie výsledky s úsilím a spoločenskou podporou, aby sa stalo dôsledkom premysleného systému a kolektívnej práce, nie iba jednotlivcov.
        

Poukázala na problémy, s ktorými sa dnes akademická a vedecká komunita stretáva, vrátane nedôvery vo vedecké fakty a potreby racionálneho prístupu vo verejnej diskusii. "Doba pred nás stavia výzvy, ktoré nemáme šancu zvládnuť bez využívania vedeckého poznania, ale tiež bez racionálneho prístupu a schopnosti vecnej spoločenskej diskusie," dodala Čaputová. 


Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor)

        Jana Bérešová, odborová didaktika
        Vladimír Biloveský, prekladateľstvo a tlmočníctvo
        Peter Blišťan, získavanie a spracovanie zemských zdrojov
        Tatiana Bojňanská, spracovanie poľnohospodárskych produktov
        Martin Diweg-Pukanec, slovenský jazyk a literatúra
        Małgorzata Dobrowolska, sociálna práca
        Denisa Dulaková, občianske právo
        Ján Fedačko, vnútorné choroby
        Dagmar Garay Kročanová, slovenský jazyk a literatúra
        Katarína Gazdíková, vnútorné choroby
        Marián Giba, ústavné právo
        Miroslav Habán, špeciálna rastlinná produkcia
        Juraj Hamuľák, pracovné právo
        Ondrej Hutník, matematika
        Vladimír Chmelko, aplikovaná mechanika
        Helena Kadučáková, ošetrovateľstvo
        Miroslav Karaba, systematická filozofia
        Samer Khouri, získavanie a spracovanie zemských zdrojov
        Pavol Kristian, vnútorné choroby
        Pavel Krpálek, odborová didaktika
        Mirko Lampis, cudzie jazyky a kultúry
        Drahoslav Lančarič, odvetvové a prierezové ekonomiky
        Zuzana Lopatková, slovenské dejiny
        Monika Máčajová, pedagogika
        Juraj Malíček, estetika
        Miloš Marek, slovenské dejiny
        Pavol Matula, slovenské dejiny
        Ildikó Matušíková, molekulárna biológia
        Lucia Mokrá, medzinárodné právo
        Dagmar Mudroňová, imunológia
        Anna Murgová, ošetrovateľstvo
        Miroslav Ondrejovič, molekulárna biológia
        Zora Petráková, stavebníctvo
        Nora Polláková, agrochémia a výživa rastlín
        Jana Radošinská, normálna a patologická fyziológia
        Matej Samoš, vnútorné choroby
        Ferdinand Sasváry, verejné zdravotníctvo
        Čestmír Serafín, odborová didaktika
        Branislav Stančák, vnútorné choroby
        Jana Šimonová, bezpečnostné vedy
        Marian Šofranko, získavanie a spracovanie zemských zdrojov
        Miroslav Štrkolec, obchodné a finančné právo
        Michal Turošík, teória a dejiny štátu a práva
        Bohdan Ulašin, všeobecná jazykoveda
        Hana Urbancová, muzikológia
        Katarína Vančíková, pedagogika
        Ladislav Vaska, sociálna práca
        Ivan Virgala, strojárstvo

Zdieľať na facebooku