ŠÚ: Učitelia a odborní pedagogickí pracovníci tvoria 5,4 % všetkých zamestnancov

  Foto: Bigstock

Bratislava 28. marca (TASR) - Učitelia a odborní pedagogickí pracovníci tvoria 5,4 percenta všetkých zamestnancov. Z celkového počtu 2.188.636 zamestnancov je 117.700 učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov. Vyplýva to zo štatistík Sčítania obyvateľov domov a bytov (SODB) 2021 pri príležitosti Dňa učiteľov. 
       

Z celkového počtu učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov je 97.411 žien a 20.289 mužov. Ženy predstavujú podiel 82,8 percenta učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov, muži 17,2 percenta. "Z hľadiska ekonomických vekových skupín je v produktívnom veku (15 – 64 rokov) 114.014 učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov, teda 96,9 percenta. V poproduktívnom veku (65 a viac rokov) pracuje ešte 3686 (3,1 percenta) učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov," poznamenala hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder. Z celkového počtu učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov má 81,5 percenta (95.872) ukončené vysokoškolské vzdelanie. 
        

"Oproti roku 2011 klesol celkový počet učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov zo 119.693 na 117.700, teda o 1993, čo predstavuje pokles o 1,7 percenta," uviedla Stauder. Najvyšší počet i podiel učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov zo všetkých zamestnancov je v Prešovskom kraji (19.209 a 6,7 percenta), na druhej strane najnižší počet učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov zo všetkých zamestnancov je v Trenčianskom kraji - 11.088, čo predstavuje 4,4 percenta.
       

Z hľadiska vekovej štruktúry pracuje najviac učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov v poproduktívnom veku v Bratislavskom kraji (1312), čo predstavuje podiel 35,6 percenta zo všetkých učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov v poproduktívnom veku v SR. Najviac vysokoškolsky vzdelaných učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov je v Prešovskom kraji (16.261) a najmenej v Trenčianskom kraji (8808). Z celkového počtu vysokoškolsky vzdelaných učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov pracuje v Prešovskom kraji 17 percent a v Trenčianskom kraji 9,2 percenta. Najvyšší počet učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov je v okrese Prešov (4856), najnižší v okrese Medzilaborce (265). 
 

Zdieľať na facebooku