Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu rozvoja infraštruktúry vysokých škôl

  Foto: Pexels

Bratislava 27. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Výzva je realizovaná z plánu obnovy. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.
        

"Cieľom výzvy je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti prostredníctvom spájania do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry," uviedlo ministerstvo. Tieto ciele sú v súlade s hlavným cieľom komponentu osem plánu obnovy s názvom Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl.
        

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy, ktoré predložia projektový zámer vytvorenia konzorcia podľa zákona o vysokých školách najneskôr do 31. marca 2026 spolu s cestovnou mapou, investičným plánom a predpokladaným rozpočtom projektu. Uzávierka výzvy je 14. apríla. 
       

Na spájanie sa vysokých škôl do konzorcií je z plánu obnovy alokovaných 72 miliónov eur. 
 

Zdieľať na facebooku