Zápis prvákov do mestských základných škôl v Trenčíne bude 3. a 4. apríla

  Foto: Bigstock

Trenčín 27. marca (TASR) – Zápis prvákov do základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín bude 3. a 4. apríla. Výnimkou je ZŠ Kubranská pre nadané deti, kde bude zápis 5. apríla. Informovala o tom Martina Blažejová z útvaru školstva trenčianskej radnice.
        

Do prvých ročníkov sa podľa nej zapisujú deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku predĺžené pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Rodič môže zapísať dieťa iba do jednej základnej školy.
        

"Zápis bude prebiehať v dvoch fázach. V prvej fáze rodič vyplní elektronickú prihlášku na webovej stránke školy. V druhej prebehne overenie údajov, poskytnutých zákonnými zástupcami, a rodič sa spolu s dieťaťom podľa usmernení jednotlivých základných škôl zúčastní na zápise aj fyzicky," doplnila Blažejová.
        

Všetky mestské školy budú budúcich prvákov zapisovať vo svojich priestoroch. Deti sa na zápise zúčastňujú osobne spolu s rodičmi, ktorí by si mali priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Zdieľať na facebooku