Školské organizácie: Zavedenie 3 hodín telesnej výchovy je nesystémové riešenie

  Foto: Bigstock

Bratislava 21. marca (TASR) - Zavedenie povinných troch vyučovacích hodín telesnej výchovy je v súčasnej situácii nepremyslené nesystémové riešenie, ktoré drvivá väčšina riaditeľov nedokáže reálne zabezpečiť. Zhodli sa na tom predstavitelia piatich organizácií zastupujúcich štátne aj neštátne základné školy – Asociácia evanjelických škôl Slovenska, Asociácia súkromných škôl Slovenska, Združenie katolíckych škôl Slovenska, Združenie základných škôl Slovenska a Zväz školských asociácií a združení SR. 
       

Organizácie adresovali dočasne poverenému ministrovi školstva Jánovi Horeckému stanovisko k zvýšeniu hodinovej dotácie telesnej a športovej výchovy na prvom stupni základnej školy na tri hodiny. V ňom síce zdôraznili potrebu zvýšenej pohybovej aktivity na zlepšenie fyzického i psychického zdravia detí, avšak upozornili na to, že "jej zavedenie bez zohľadnenia ďalších súvislostí by dostalo drvivú väčšinu riaditeľov a zriaďovateľov do pozície vazalov úlohy, ktorú v súčasnosti z viacerých dôvodov nedokážu ani reálne zabezpečiť". Realizáciu zámeru zvýšenia hodín telesnej výchovy bez komplexného systémového riešenia považujú školské organizácie za škodlivý, jednostranný a nekoncepčný krok s predpokladanými vážnymi dôsledkami pre školskú prax.
      

Upozorňujú, že už v súčasnosti model rámcového učebného plánu umožňuje školám vyučovať na prvom stupni tri hodiny telesnej výchovy, čo mnohé školy, v zmysle svojho vlastného profilačného zamerania, aj využívajú. Žiadajú ministra, aby odmietol toto riešenie a k téme zaujal systémový prístup. 
        

Zavedenie povinnej tretej vyučovacej hodiny telesnej výchovy v týždni spôsobí v základných školách zbytočný tlak na vedenie škôl, tvrdí prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Ako doplnila, vedenie škôl bude musieť túto zmenu zaviesť a nájsť jej miesto v rozvrhu hodín. "Už teraz, vychádzam z vlastnej riaditeľskej skúsenosti, prispôsobujeme tvorbu rozvrhu kapacite jednej telocvične pre 486 žiakov. Rovnako bude pre nás obťažné zamestnať personál na kvalitné vyučovanie telesnej výchovy," povedala. Pobyt vonku, kde nie je dostatok priestorových možností v telocvični, nerieši podľa Horníkovej problém s pohybom detí v mladšom školskom veku.
        

Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová upozorňuje, že plošné zvýšenie hodín telesnej výchovy je nesystémovou a pre množstvo škôl nevykonateľnou zmenou. "Riešenie nedostatku pohybu mládeže pridaním hodín telesnej výchovy považujem za rovnako chybné riešenie, ako keď sme pred niekoľkými rokmi riešili problém narastajúceho extrémizmu pridaním hodiny dejepisu," povedal prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Daniel Masarovič s tým, že extrémizmus v štáte narástol. 

Zdieľať na facebooku