Projekt Erasmus+ pod vedením UNIZA pripravil výučbové materiály pre biomedicínu

  Foto: Pexels

Žilina 20. marca (TASR) – Online portál s výučbovými materiálmi v oblasti biomedicínskej a medicínskej informatiky bol hlavným výstupom dvojročného projektu univerzít a firiem z deviatich európskych krajín. Projekt Erasmus+ pod vedením Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) umožnil pripraviť výučbové materiály pre deväť kurzov. TASR o tom informovala Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.
        

Doplnila, že výučbové materiály sú voľne prístupné po registrácii na online portáli CeBMI. "Na projekte s názvom University-industry educational Centre in advanced Biomedical and Medical Informatics (CeBMI) participovalo osem univerzít a päť firiem. Zameriaval sa na tvorbu vzdelávacích kurzov a na rozvoj spolupráce medzi univerzitami a firmami v tomto sektore. Na portáli sa nachádza viac ako 350 výučbových materiálov," uviedla.
        

Portál má 150 registrovaných používateľov z 27 inštitúcií a počet návštev dosahuje takmer 20.000. "Veríme, že výstupy projektu budú nápomocné pri tvorbe alebo modernizácii kurzov, venujúcich sa biomedicínskej informatike nielen v slovenskom, ale aj v celom európskom priestore," povedala koordinátorka projektu Elena Zaitseva z Fakulty riadenia a informatiky (FRI UNIZA).
        

Výučbové materiály sa na FRI UNIZA aplikujú v inžinierskom študijnom programe biomedicínska informatika. "Počas akreditácie v uplynulom akademickom roku umožnil projekt aktualizovať osnovy tohto študijného programu o nové poznatky a skúsenosti z popredných európskych pracovísk, venujúcich sa aplikáciám informatiky v medicíne a biomedicíne," dodala Valentovičová.
        

Súčasťou projektu boli aj prednášky popredných európskych odborníkov na biomedicínsku informatiku na záverečnom stretnutí partnerov. "Veríme, že prednášky umožnili rozšíriť si vedomosti v oblasti biomedicínskej informatiky. Tiež dúfame, že kvalita prednášok presvedčila poslucháčov o kvalite výstupov projektu a motivovala ich k registrácii a využívaniu materiálov na CeBMI portáli," doplnil zodpovedný riešiteľ z FRI UNIZA Miroslav Kvaššay.

Zdieľať na facebooku