Prihlášku na stredné školy môžu žiaci podať do 20. marca, majú na to ešte dva týždne

  Foto: Bigstock

Bratislava 6. marca (TASR) – Žiaci končiacich ročníkov základných škôl majú už len dva týždňa na to, aby si podali prihlášku na strednú školu v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Urobiť tak môžu do 20. marca. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. Najväčší záujem je stále o bilingválne gymnáziá, žiaci si však vyberajú aj bilingválne technické lýceum, grafický dizajn, informatiku či odbor zubný asistent. 
        

"Za posledné roky narástol záujem o štúdium na krajských stredných školách o tretinu. A to nielen o gymnáziá, ale vyšší počet prihlášok zaznamenali aj odborné školy. Verím, že tento trend bude pokračovať. Miest je dostatok," odkazuje predseda BSK Juraj Droba s tým, že v prijímacom konaní na školský rok 2023/2024 ponúkajú stredné školy štúdium pre 5095 žiakov.
        

Prvé kolo prijímacích skúšok sa koná v dvoch termínoch. Platí to pre odbory bez talentových skúšok i pre tie s talentovými skúškami. Zároveň overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách bude konať v dvoch fázach. Druhé kolo prijímacích skúšok na neobsadené miesta bude 20. júna. 
        

Pribudol napríklad nový odbor digitálna maľba – koncept art, ktorý bude od septembra otvorený na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. Pribudli aj centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP), napríklad pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií či pre stavebníctvo. Otvorené majú byť aj ďalšie, napríklad v oblastiach agropodnikanie (farmárstvo, chov koní a jazdectvo, kynológia, rybárstvo) či pre potravinárstvo. 
        

V rámci BSK majú žiaci a výber 54 stredných škôl. Z toho je 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, dve konzervatóriá a tri školy umeleckého priemyslu. Zoznam stredných škôl a ich jednotlivých odborov je zverejnený na webovej stránke www.strednapremna.sk. 
 

Zdieľať na facebooku