Pri písomných maturitách a testovaní 9 nedôjde k žiadnym zásadným zmenám

  Foto: Bigstock

Bratislava 21. februára (TASR) - V tomto školskom roku nedochádza k žiadnym zásadným zmenám v rámci testovania 9 či externej časti maturitnej skúšky. Žiaci absolvujú testy v rovnakej štruktúre a s rovnakou časovou dotáciou, ako to bolo v období pred pandémiou. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
        

Deviataci budú písať testy 22. marca z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským). O deň neskôr to budú testy z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským) a ukrajinský jazyk a literatúra (školy s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl a štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.
        

Na webe Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorý organizačne zabezpečuje testovanie, sa uvádza, že testy z matematiky obsahujú 30 úloh. Z nich je 15 s krátkou číselnou odpoveďou a 15 s výberom jednej odpovede zo štyroch možností. Žiaci majú na test určených 90 minút. Na vypracovanie testu zo slovenského jazyka a literatúry, zloženého z 30 úloh, majú žiaci 70 minút. Test tvorí 20 uzavretých úloh s výberom jednej odpovede zo štyroch možností a desať otvorených úloh s tvorbou krátkej odpovede.
        

Svoje vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si budú maturanti overovať 14. až 17. marca v rámci externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. V utorok 14. marca budú žiaci písať testy a slohové práce zo slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry, o deň neskôr z cudzích jazykov. Test z matematiky je naplánovaný na 16. marca, o deň neskôr sú to predmety slovenský jazyk a slovenská literatúra či ukrajinský jazyk a literatúra. Svoje stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín určia regionálne úrady školskej správy v termíne od 22. mája do 9. júna.
        

"Školy boli teda dostatočne vopred informované, akú štruktúru a časovú dotáciu budú testy mať a majú dostatočný priestor na opakovanie a upevňovanie učiva," dodali z rezortu školstva. 

Zdieľať na facebooku