J.Horecký diskutoval o možnostiach zvýšenia štátnej dotácie na financovanie vedy

  Foto: Bigstock

 Bratislava 6. februára (TASR) - Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký sa v pondelok stretol so zástupcami akademickej a vedeckej obce. Počas odbornej konferencie VER2022 diskutovali aj o možnostiach zvýšenia štátnej dotácie na financovanie vedy na Slovensku. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva.
        

Ministerstvo školstva zverejnilo v decembri 2022 výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, spolu bolo hodnotených 64 inštitúcií. Výsledkom periodického hodnotenia činnosti vedeckých inštitúcií sú profily kvality jednotlivých inštitúcií v 28 oblastiach výskumu. "Profil kvality je hodnotením výskumnej úrovne pracoviska ako celku, nie individuálne hodnotenie jednotlivých vedeckých pracovníkov. Výsledný profil kvality pre inštitúciu alebo jej súčasť, ktorá podala žiadosť o hodnotenie, vyjadruje pomer výstupov označených každou z piatich kvalitatívnych známok v rámci konkrétnej žiadosti," uviedlo ministerstvo školstva. Ako doplnilo, ide teda o percentuálne vyjadrenie počtov zastúpení výstupov svetovej, významnej medzinárodnej, medzinárodnej, národnej a nezaraďovanej kvality v rámci žiadosti podanej do periodického hodnotenia. 
        

Vďaka plánu obnovy a odolnosti SR boli v roku 2022 vytvorené komisie zložené prevažne zo zahraničných expertov z 19 krajín a 66 univerzít, aby hodnotili úroveň slovenskej vedy z pohľadu medzinárodnej vedeckej komunity, a poskytli tak náhľad na výkon a tvorivú produkciu slovenského vedecko-výskumného ekosystému. "Cieľom tohto hodnotiaceho procesu je najmä zvýšenie kvality vedeckej tvorby a podpora konkurencieschopnosti vedeckých inštitúcií. Okrem toho výsledky hodnotenia môžu pomôcť napríklad aj budúcim študentom či zamestnancom pri kvalifikovanom výbere vysokej školy či výskumného pracoviska," uviedli z ministerstva školstva. 
        

Z hodnotených vedeckých výstupov je podľa rezortu školstva možné konštatovať, že slovenská veda je napriek slabému financovaniu na veľmi solídnej úrovni. Výsledné profily kvality dokazujú, že svetovú kvalitu dosahujú štyri percentá, významnú medzinárodnú kvalitu 18 percent, medzinárodnú kvalitu 33 percent, národnú kvalitu 29 percent. Zvyšných 16 percent nebolo možné zaradiť do hodnotenia.                 
        

Vzhľadom na to, že aktuálne zverejnené výsledky profilov kvality budú zohľadnené v rozpise dotácie verejných vysokých škôl od roku 2024, pozval minister školstva všetkých zúčastnených na diskusiu na odbornej konferencii VER2022. "Najzásadnejším záverom odbornej diskusie je, že slovenská veda napriek slabému financovaniu dokáže získať svetovú či významnú medzinárodnú kvalitu, aj preto chce ministerstvo školstva pracovať na zlepšení metodiky financovania vysokých škôl a vedeckých pracovísk," spresnili z rezortu školstva. 
        

Ďalšie periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti bude v ro

Zdieľať na facebooku