Envirovýchova nie je na školách povinná, ale je súčasťou niektorých tém

Environmentálna výchova nie je v súčasnosti na slovenských školách povinná, envirovzdelávanie je súčasťou prierezových tém.
Environmentálna výchova nie je v súčasnosti na slovenských školách povinná, envirovzdelávanie je súčasťou prierezových tém. / Foto: Bigstock

Bratislava 28. januára (TASR) - Environmentálna výchova nie je v súčasnosti na slovenských školách povinná, envirovzdelávanie je súčasťou prierezových tém. V súčasnosti je teda na rozhodnutí školy, akou formou ho do školského vzdelávacieho programu začlení. TASR o tom informovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak. 
        

"Okrem teoretického vzdelávania už dnes viacero škôl zapája do vyučovania i rôzne formy praxe, či už pri recyklovaní odpadov, kompostovaní alebo pestovaní rastlín v areáloch škôl," uviedla OZV. Doplnila, že napríklad na Cirkevnej základnej škole (CZŠ) Narnia v Bratislave majú zelené vzdelávanie. Škola má vypracovaný projekt biodiverzity, zachytáva dažďovú vodu, má triedený zber, hmyzí domček, učitelia sadia s deťmi hriadky a venujú sa aj ďalším ekologickým aktivitám.
        

"Projekt Enviro je zameraný na prevenciu sucha a povodní v súvislosti so zmierňovaním klimatickej zmeny. Chceme sa zameriavať hlavne na aktivity, ktoré vedú ku kladnému vzťahu k prírode a k rozvoju ekologických návykov," povedala koordinátorka environmentálnej výchovy a projektu Enviro Daniela Hrončová z CZŠ Narnia. K jej cieľom patrí rozšírenie triedenia odpadu o bioodpad, zálohovania plastových fliaš v škole a zvyšovanie povedomia o šetrení energiami a vodou.
        

Vzdelávanie detí v školách a škôlkach je podľa riaditeľky pre komunikáciu OZV Envi-Pak Kataríny Kretter stále veľmi dôležitá. "Deti v útlom školskom veku si ešte len vytvárajú svoje návyky. Čo sa naučia v škole, prinesú domov, a potom sa to dostáva aj k rodičom a starým rodičom," poznamenala. Kretter zároveň skonštatovala, že deti majú na svojich rodičov veľký vplyv a vedia byť "kontrolórom" či inšpiráciou. 
        

Jedným z inovatívnych prvkov na školách je i rovesnícke vzdelávanie, pri ktorom starší žiaci odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti mladším, poukazuje Envi-Pak.

Zdieľať na facebooku