SKU: Očakávame nové kvalitné národné projekty, ktoré budú dobre pripravené

  Foto: Bigstock

Bratislava 15. januára (TASR) - Slovenská komora učiteľov (SKU) v roku 2023 očakáva nové kvalitné národné projekty, ktoré budú nespochybniteľne dobre pripravené a užitočné pre školy a poradne. Komora to uviedla v reakcii na očakávania v novom kalendárnom roku. 
        

"No najvyššiu prioritu má zvýšenie platov zamestnancov škôl tak, ako to bolo sľúbené v krátkodobom horizonte do roku 2023, a tiež zavedenie platového automatu po vzore lekárov," povedala komora. Aby mohli zamestnanci škôl naďalej vzdelávať a vychovávať "a nie každý rok čakať na almužnu novej vlády a neustále chodiť do ulíc".
        

SKU tvrdí, že potrebujú na ministerstve školstva odborníkov, nie začínajúcich pracovníkov, ktorí sa učia robením systémových chýb. "Potrebujeme verejné výberové konania na pozície ľudí na ministerstve a v priamo riadených organizáciách. Aktuálne máme väčšinu ľudí v tejto organizácii politicky dosadenú a nekompetentnú," konštatuje komora učiteľov. Ak chceme naplniť plán obnovy a začať nové eurofondové obdobie, podľa SKU je potrebný masívnejší nárast spolupráce, spájanie rôznych odborných skupín a verejná diskusia, vysoká transparentnosť procesov, zverejňovanie všetkého, čo súvisí s rozhodovaním. 
        

Ako ďalej konštatuje komora, potrebné je komplexne prepracovať zákon o riadení škôl, demokracii v školách, radách škôl. "Potrebujeme, aby sa konečne riešil spôsob financovania materských škôl a školských zariadení. Očakávame, že sa z projektových pozícií typu pomocný vychovávateľ v materskej škole (plán obnovy), ktoré sa majú koncom tohto školského roka skončiť, stane trvalá pracovná pozícia a rozšíri sa do všetkých tried (nad určitý počet detí)," povedala SKU. Podľa komory je absurdné, že jedna učiteľka sama bez pomoci zabezpečuje súbežne vzdelávanie, výchovu, emocionálne potreby detí, pomoc pri sebaobslužných činnostiach, a to pri počtoch 23 až 25 detí s rôznymi špecifikami. 
        

SKU očakáva, že asistenti a iné pozície v odborných tímoch (špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika, psychológia) budú postupne financované štátom, nie cez krátkodobé projekty. "Veľmi potrebujeme, aby neistota udržateľnosti týchto veľmi potrebných pozícií bola nahradená stabilitou a systematickým budovaním," dodala SKU. 
 

Zdieľať na facebooku