Konferencia Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku

  Foto: Pexels

7.12.2022 - Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera organizuje v spolupráci s medzinárodnou organizáciou FIEPS odbornú konferenciu Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku, ktorá sa začne v piatok 9. decembra o 8.40 h v priestoroch účelového zariadenia Bôrik v Bratislave. Konferencia potrvá do 10. decembra.
     

V rámci konferencie sa v piatok 9. decembra o 9.00 h uskutoční tlačová konferencia, o 11.00 h bude priestor pre rozhovory so športovými osobnosťami a odborníkmi.
       

Cieľom konferencie je zdôrazniť význam jedinej pohybovej vyučovacej hodiny v rámci povinného vzdelávania detí a mládeže. Pre 30 % detí je hodina telesnej a športovej výchovy jediným pohybom vôbec. Je dôležité diskutovať o zmenách v kvalite, hľadať riešenia v danej oblasti, ktoré by boli prínosné pre zdravie našej budúcej generácie, ktorá začína mať alarmujúce hodnoty, a ďalšie inovatívne zmeny, ktoré povedú k vybudovaniu si celoživotného vzťahu detí ku pohybovým aktivitám, ako sa to deje aj prostredníctvom programu ÚV SR Tréneri v škole.
      

Konferencia sa bude v panelových diskusiách venovať aj otázke podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania učiteľov telesnej výchovy a športu, odborníkov v športe a trénerov a časovej dotácie na hodiny telesnej a športovej výchovy na základných školách.
      

Na konferencii vystúpia experti zo zahraničia a aj domáci odborníci: pozvanie prijali Fín Kasper Salin, association of Physical and Health Educators Finland, Biljana Popesca z Macedónska, University sport and cultural center, odborníci a zakladatelia programu Tréneři ve škole Antonín Barák, Ján Macháček a Michal Prokeš. Odborníci odovzdajú informácie a skúsenosti z ich školského systému, prístupov ku pohybovej aktivite na školách, konceptu Školy v pohybe, tandemové vyučovanie na hodinách telesnej a športovej výchovy a inovatívnych pohybových programov pre hodiny telesnej a športovej výchovy.
      

Zo slovenských odborníkov v oblasti vzdelávania sa zapoja Branislav Antala, prezident Medzinárodnej federácie telesnej výchovy v Európe, Dana Masaryková, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, dekan FTVŠ UK Marián Vanderka, dekan fakulty športu Prešovskej univerzity Pavel Ružbarský, zástupcovia MŠVVaŠ SR, MO SR
      

Na konferencii sa zúčastni aj olympijský víťaz a riaditeľ VSČ Dukla Banská Bystrica Matej Tóth.

      

TASR o tom dnes informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.

Zdieľať na facebooku