Ako finančne motivovať pedagogických zamestnancov vo všetkých regiónoch? Analytici pripravili nový návrh odmeňovania

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) predstavil možný spôsob zavedenia regionálnych príspevkov pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve.
Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) predstavil možný spôsob zavedenia regionálnych príspevkov pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. / Foto: Bigstock

Bratislava 1. decembra (TASR) - Atraktivita učiteľskej profesie meraná konkurencieschopnosťou platov nie je vo všetkých regiónoch rovnaká. V oblastiach s vyššími relatívnymi mzdami zarobia pedagógovia v porovnaní s inými vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami na trhu práce menej a školy častejšie hľadajú nových zamestnancov. Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) predstavil možný spôsob zavedenia regionálnych príspevkov pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, ktoré by dorovnávali atraktivitu učiteľského povolania v regiónoch.
      

Podľa dostupných dát sa výška miezd učiteľov v porovnaní s priemernými mzdami vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v jednotlivých regiónoch významne líši a tieto rozdiely sa premietajú do počtu neobsadených pracovných miest učiteľov. V Bratislavskom a Trnavskom kraji majú pedagogickí a odborní zamestnanci v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami relatívne najnižšie platy. Zároveň podľa analytikov platí, že v týchto regiónoch školy vykazujú relatívne viac voľných pracovných miest než školy v iných častiach Slovenska. Toto podľa IVP a ÚHP poukazuje na nízku atraktivitu učiteľskej profesie v niektorých regiónoch a môže odôvodniť potrebu regionálne rozdiely čiastočne vyrovnávať.
     

Z komentára analytikov vyplýva, že Slovensko trpí nedostatkom učiteľov a tento problém sa bude v najbližších rokoch prehlbovať. Analytici tvrdia, že najviac učiteľov na Slovensku odchádza zo škôl v Bratislave, Trnave a v Trenčianskom kraji.
      

Analytici vytvorili model regionálnych príspevkov, ktorých cieľom je dorovnávať regionálne rozdiely v konkurencieschopnosti učiteľských platov v regiónoch Slovenska. Model pracuje s rozdelením Slovenska na 16 oblastí. Po zavedení maximálneho príspevku by učitelia zarábali porovnateľne s inými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi v regióne.
      

Výsledky podľa analytikov ukazujú, že najvyššie dorovnanie platov by potrebovali pedagogickí a odborní zamestnanci na západe Slovenska. "Úplné dorovnanie platov na úroveň platov vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov (bez stropovania na hraniciach oblastí) by si vyžadovalo ročný rozpočet na úrovni 195 miliónov eur. Avšak už pri využití 50 miliónov eur by sa takmer na celom Slovensku podarilo dosiahnuť platy vo výške približne 90 percent mzdy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v danej oblasti (rok 2020), čo predstavuje priemer v krajinách EÚ v OECD v roku 2019," uvádzajú analytici.
      

Regionálna diferenciácia platov môže podľa nich zlepšiť situáciu v regiónoch s vyššími relatívnymi mzdami, nie je však náhradou plošného zvyšovania platov. "Aj po zavedení takýchto príspevkov by priemerná mzdová úroveň pedagogických a odborných zamestnancov zaostávala za priemerom krajín EÚ v OECD," dodali analytici.

Zdieľať na facebooku