Ministerstvo školstva chce prostredníctvom vyhlášky sprehľadniť sústavu študijných odborov

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Bratislava 21. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce sprehľadniť sústavu študijných odborov v nadväznosti na sústavu odborov vedy a techniky. Urobiť tak chce prostredníctvom novely vyhlášky MŠVVaŠ o sústave študijných odborov SR, ktorú predložil rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania.
      

Organizácia študijných odborov do skupín sa navrhuje odlišne oproti členeniu, ktoré bolo v minulosti. "Cieľom nie je zabezpečiť príbuznosť študijných odborov, ale prepojenie študijných odborov pre vysokoškolské vzdelávanie s odbormi vedy a techniky, a to aj so zohľadnením medzinárodného kontextu," uvádza sa v predloženom materiáli.
      

Cieľom návrhu vyhlášky je aj plnenie úloh určených v Pláne obnovy a odolnosti SR, konkrétne ide o prípravu a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby. Súčasťou reformy je aj zmena právnych predpisov, ktoré upravujú vzdelávanie budúcich učiteľov.
      

Ďalším cieľom vyhlášky je implementácia jednej z úloh akčného plánu informatizácie a digitálnej transformácie vzdelávania v SR na obdobie 2021 – 2024. Ide o to, aby sa do obsahu vzdelávania študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania implementoval vzdelávací obsah vo väzbe na digitálnu transformáciu spoločnosti.
     

Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2023.  

Zdieľať na facebooku