Slovenská rektorská konferencia apeluje na spoločnosť, aby vzdelanie vnímala ako spoločenskú prioritu

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovenská rektorská konferencia (SRK) apeluje na spoločnosť, aby vzdelanie vnímala ako spoločenskú prioritu. Pripomenula to v kontexte 17. novembra, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodným dňom študentstva.
      

"Vysoké školy plnia celé spektrum poslaní a úloh. Vysokoškolský sektor je vo všeobecnosti rozhodujúci pre hospodársky rozvoj a kľúčový pre budovanie znalostnej spoločnosti," uviedol predseda SRK Rudolf Kropil. Podľa jeho slov neexistuje oblasť ekonomického života, v ktorej by vysoké školy prostredníctvom výskumu a vývoja nemali významnú úlohu.
      

Vysoké školy podľa Kropila vychovávajú kvalifikovanú pracovnú silu schopnú kritického a nezávislého myslenia a podporujú sociálnu mobilitu jednotlivcov. "Vysokoškolské vzdelávanie slúži na verejné a súkromné účely. Podporuje spoločnosť, ktorá je prosperujúcejšia, bohatšia a vitálnejšia," dodal Kropil.
      

Vysoké školy a univerzity sa dohodli neprerušiť od 17. novembra výučbu a budú pokračovať v napĺňaní ich poslania. Zároveň však trvajú na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných SRK vo výzve Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku zo septembra. Snahou rektorov je dlhodobé zlepšovanie podmienok, v akých sa vysokoškolské vzdelávanie, veda, výskum a umelecká činnosť realizujú, a zvyšovanie ich kvality.

Zdieľať na facebooku