UMB v Banskej Bystrici ako prvá požiadala o akreditáciu systému kvality

Foto: Pexels
  Foto: Pexels

Bratislava 15. novembra (TASR) - Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici sa stala historicky prvou slovenskou vysokou školou, ktorá požiadala akreditačnú agentúru o posúdenie svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality. Či je v súlade so štandardmi, alebo sa vyskytujú nejaké odchýlky, sa ukáže až po expertnom posúdení. TASR o tom informovali zo Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ).
      

"Najprv v súlade so zákonom musíme skontrolovať úplnosť žiadosti. Následne zostavíme expertnú pracovnú skupinu podľa charakteru tejto žiadosti," uviedol Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry. Odborné posúdenie predloženej žiadosti bude na pracovnej skupine. "Tá preverí aj ďalšie písomnosti, navštívi vysokú školu a svoje závery zhrnie v hodnotiacej správe. Finálne rozhodnutie výkonnej rady agentúry a doručenie písomného rozhodnutia agentúry sa v zmysle zákona očakáva do jedného roka," dodal.
      

Všetky vysoké školy na Slovensku už deklarovali zosúladenie svojich vnútorných pravidiel so zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a štandardmi k 1. septembru tohto roka. Následne majú požiadať o ich akreditáciu. "Snažíme sa, aby postupy boli nielen v súlade s platným zákonom, ale aj v súlade s Európskymi štandardmi a usmerneniami ESG 2015. Chceli by sme, aby už tieto akreditačné rozhodnutia boli zapisované do Európskeho registra akreditačných rozhodnutí DEQAR," uviedol Redhammer. To sa stane len vtedy, ak sa podarí zapísať SAAVŠ do Európskeho registra agentúr EQAR. Agentúra už požiadala o európsky audit.
      
 

Zdieľať na facebooku