Rezort školstva vníma ako dôležitú i kvalitu a obsah hodín telesnej výchovy

Foto: Shutterstock
  Foto: Shutterstock

Bratislava 26. septembra (TASR) - Množstvo času stráveného na hodine telesnej a športovej výchovy nie je jediné podstatné kritérium. Ako veľmi dôležitú rovnako Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vníma kvalitu a obsah hodín telesnej a športovej výchovy, kvalifikáciu pedagogických zamestnancov, kvalitu a dostupnosť infraštruktúry a materiálne vybavenie škôl. Pre TASR to v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR skonštatoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
      

NKÚ SR konštatuje, že žiaci slovenských základných škôl trávia na telesnej výchove najmenej času z vyučovania spomedzi krajín V4. Podľa ministerstva je zrejmé, že ide o súbeh viacerých faktorov, ktoré sú výsledkom dlhodobého zanedbávania tejto problematiky na Slovensku. "Tento stav hodnotíme ako vážny podnet na implementovanie nápravných opatrení, čo sme identifikovali a zdôraznili aj v Koncepcii športu 2022 - 2026, ktorú schválila vláda SR," uviedlo ministerstvo školstva.
      

V súvislosti s vyčísleným investičným dlhom v športovej infraštruktúre (budovanie telocviční) odporúča NKÚ SR rezortu školstva vytvoriť register športovej infraštruktúry základných škôl. Na základe takýchto dát by sa dali podľa kontrolórov transparentne a efektívne určiť priority pri dofinancovaní športovej infraštruktúry.  Zároveň kontrolóri odporúčajú rezortu školstva v spolupráci s ostatnými verejnými partnermi vytvoriť finančnú schému na dobudovanie telocviční predovšetkým pre plnoorganizované školy. "Odporúčania NKÚ sa v mnohých bodoch zhodujú s plánmi a v niektorých prípadoch aj konkrétnymi už podniknutými krokmi MŠVVaŠ SR. Na tejto problematike spolupracujeme aj so splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport," uviedli z rezortu školstva.  
      

Reálne vytvorenie registra športovej infraštruktúry je podľa MŠVVaŠ SR súčasťou návrhu novely zákona o športe predloženého do medzirezortného pripomienkového konania. "Fond na podporu športu a jeho prioritné zameranie na financovanie športovej infraštruktúry, vyplývajúce z nami predloženej a dnes už platnej novely zákona o Fonde na podporu športu, je jedným z dôležitých systematických opatrení riešenia danej problematiky," poznamenal rezort. Ako doplnil, MŠVVaŠ SR vyvinulo a vyvíja výrazné úsilie s cieľom možného využitia štrukturálnych fondov EÚ na riešenie budovania a rekonštrukcie športovej infraštruktúry na školách v programovom období 2021 - 2027.
      

Zo zistení NKÚ SR vyplýva, že žiaci na druhom stupni základných škôl sa v rámci povinných predmetov venujú telesnej výchove 6,8 percenta času. Žiaci slovenských základných škôl trávia na telesnej výchove najmenej času z vyučovania spomedzi krajín V4, zaostávajú aj za priemerom krajín OECD. Dôvodom je výrazný investičný dlh do športovej infraštruktúry škôl, celkové neprehľadné a roztrieštené financovanie športu, ale aj nedostatok kvalifikovaných pedagógov.
 

Zdieľať na facebooku