NRSR: Rodičia by pri tzv. krúžkovnom mali mať voľnejší režim

  Foto: Bigstock

 Bratislava 21. septembra (TASR) – Pri tzv. krúžkovnom by sa mal zvoľniť režim pre rodičov. Úpravu zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne poslanca OĽANO Milana Vetráka v stredu posunulo plénum parlamentu do druhého čítania. Rovnako by mal návrh nastaviť aj vhodnejší postup postihovania záškoláctva žiakov, čím reaguje aj na výhradu prezidentky SR Zuzany Čaputovej.
      

Namiesto strhávania sumy z prídavkov na deti by mali byť podľa Vetráka rodičia v prípade, že sa vyskytne u ich detí záškoláctvo nad určitú mieru, sankcionovaní nie priamo z prídavkov na deti, ale zo svojho príjmu, tak ako sú sankcionovaní v súčasnosti. Rozšíriť by sa podľa predkladateľa mali dôvody, ktoré umožnia dávať pokutu za priestupky, ktoré sú porovnateľné alebo zodpovedajú tým istým dôvodom, za ktoré sa podľa platného zákona majú strhávať prídavky na deti.
      

Nazdáva sa, že pokiaľ by táto legislatíva bola schválená, už by nebol ďalší dôvod, aby sa Ústavný súd (ÚS) SR venoval časti podania prezidentky, ktoré sa týka záškoláctva a rozporu s Dohovorom o právach dieťaťa.
      

Úpravy týkajúce sa financovania voľného času dieťaťa majú viesť k tomu, aby rodičia neboli tak prísne zviazaní pôvodne nastavenými kritériami a parametrami a aby mohli lepšie narábať s peniazmi na voľnočasové aktivity detí. Vecné riešenie sa nemení. Pri krúžkovnom by po novom nemali prostriedky na účte prepadávať každý mesiac, ale budú viazané na rok.
      

Na základe už schváleného zákona o financovaní voľného času dieťaťa dostanú deti od päť do 18 rokov na voľnočasové aktivity 60 eur mesačne. Upravila sa tiež suma daňového bonusu, zároveň sa zvýšil aj prídavok na dieťa a upravil sa systém jeho vyplácania. Ak dieťa nebude chodiť do školy, výška prídavku má byť len polovičná.
      

Prezidentka na ÚS napadla sporné časti protiinflačného balíčka v rámci novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Okrem iného upozorňuje, že zníženie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na polovicu v čase, keď namiesto rodiča prijíma tieto dávky osobitný príjemca, je v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa.
 

Zdieľať na facebooku