Len polovica vstupov do škôl je bezbariérová, ministerstvo školstva vyhlási výzvu z plánu obnovy

Foto: Bigstock
Len polovica vstupov do škôl je bezbariérová. / Foto: Bigstock

Bratislava 22. júla (TASR) - Iba polovica vstupov do škôl a štvrtina sociálnych zariadení v školských zariadeniach je bezbariérová. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripravuje počas augusta zverejnenie výzvy na debarierizáciu školského prostredia.
      

"Inkluzívne vzdelávanie znamená vzdelávanie pre všetky deti bez rozdielu. A je aj o tom, aby si deti alebo mladí ľudia nemuseli vybrať školu podľa počtu schodov, ale podľa svojich schopností a daností," povedala štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová. Poukázala na to, že bezbariérové prostredie je jednou zo základných podmienok inkluzívneho vzdelávania.
      

Zhruba jedna tretina vstupných dverí do škôl je bezbariérová. Práve preto, lebo nie vo všetkých školách sú bezbariérové vstupy, sociálne zariadenia či dvere, je pobyt v škole pre niektorých žiakov podľa Síthovej komplikovaný. Štátna tajomníčka ozrejmila, že za posledný rok pracovali s tímom expertov a odborníkov s manuálom, ako odstraňovať jednotlivé bariéry.
      

Výzva na odstraňovanie bariér, ktorú plánuje rezort školstva zverejniť, bude zameraná na stredné školy. Financovaná bude z Plánu obnovy a odolnosti SR. Podľa indikatívneho harmonogramu vyhlasovania výziev/priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejneného na webe rezortu školstva má byť na tento zámer vyčlenených 27.172.677 eur. "Debarierizácia materských a základných škôl bude súčasťou v novom programovom období v rámci európskych štrukturálnych fondov," ozrejmila Síthová.
 

Zdieľať na facebooku