Rezort školstva považuje dvojzmennú prevádzku v školách za neprijateľnú

  Foto: Bigstock

Bratislava 20. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR považuje v roku 2022 dvojzmennú prevádzku v školách za neprijateľnú z hľadiska komfortu i psychiky detí a učiteľov. V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR v tomto roku plánuje rezort zverejnenie výziev, ktoré sú zamerané na odstránenie dvojzmennej prevádzky v školách a na dobudovanie dodatočných kapacít pre školy, v ktorých takáto prevádzka hrozí. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
      

Celková alokácia na tieto účely je vo výške 100 miliónov eur.  Podľa údajov Centra vedecko-technických informácií SR je s dvojzmennou prevádzkou 51 škôl, 341 tried a 5942 žiakov. K 15. septembru 2021 evidoval rezort školstva v Bratislavskom kraji jednu takúto základnú školu, v Košickom kraji 23 a v Prešovskom kraji 27 základných škôl.
      

Dvojzmennú prevádzku v školách považuje rezort školstva v roku 2022 za neprijateľnú. "Je preukázané, že centrálna nervová sústava detí nie je v nízkom veku prispôsobená na to, aby sa dokázali na vyučovanie sústrediť v poobedňajších či večerných hodinách. Aj preto je odstránenie dvojzmennej prevádzky jednou z najväčších investícií, ktoré na rezorte chystáme," poznamenali z ministerstva školstva.
      

"Bez ohľadu na to, v akých lokalitách sa tento problém vyskytuje, ide najmä o kapacitný nedostatok v našich školách, ktorý sa tu dlhé roky neriešil. Je preto zrejmé, že sa nám takýto rozsiahly fenomén nepodarí odstrániť zo dňa na deň," uviedol rezort školstva s tým, že na to, aby bola táto zmena systémová a udržateľná, je potrebné, aby bola vykonaná kvalitne. Aj preto ministerstvo celý proces odstránenia dvojzmennej prevádzky rozvrhlo v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR na jednotlivé kroky až do roku 2026.
      

Ministerstvo školstva v súčasnosti pripravuje viacero výziev financovaných z plánu obnovy zameraných na budovanie infraštruktúry regionálneho školstva. Niektoré z nich sa týkajú aj budovania kapacít základných škôl.

Zdieľať na facebooku