Ľ. Paulis: Možnosť navrhnúť členov správnych rád vysokých škôl je spustená

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

  Bratislava 19. júla (TASR) – Možnosť navrhnúť členov správnych rád vysokých škôl je spustená. Počas utorkovej tlačovej konferencie to potvrdil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis. Rezort spúšťa formulár, cez ktorý je možné zasielať návrhy kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl.
      

Úlohou správnych rád je najmä posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti. V nedávno prijatej novele zákona vysokých škôl boli posilnené viaceré kompetencie správnych rád, napríklad pri voľbe rektora alebo kontrole jej fungovania. "Aj preto je nutné, aby sa do procesu zapojilo čo najviac osobností verejného, akademického alebo kultúrneho života, ktoré budú reálne ovplyvňovať chod univerzity a budú súčasťou začatých procesov smerom k väčšej kvalite a otvorenosti vysokých škôl. Správne rady sú a budú čoraz dôležitejšou súčasťou vysokých škôl," povedal Paulis.
      

O post člena správnej rady verejnej vysokej školy sa môžu uchádzať vedecké alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života či predstavitelia podnikateľskej oblasti alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby. Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy môžu predložiť napríklad neziskové organizácie, obce, výskumné inštitúcie alebo združenia zamestnávateľov. Návrhy je možné podľa štátneho tajomníka podať do prvej polovice augusta. Koncom augusta chcú nominácie poslať vysokým školám.
      

Právomoc podať návrh je otvorená pre široké spektrum verejných a spoločenských inštitúcií a následne sú návrhy predložené akademickým senátom a ministrovi školstva. Bližšie informácie o podmienkach, ktoré musia spĺňať kandidáti, alebo o potenciálnych navrhovateľoch sú zverejnené na webe rezortu školstva. Paulis verí, že nový nástroj pomôže k tomu, aby prišli kvalitné nominácie.
 

Zdieľať na facebooku