Ministerstvo školstva pripravuje vyhlásenie výziev z plánu obnovy,zamerané budú na vysoké školy

  Foto: Bigstock

Bratislava 15. júla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripravuje v letných mesiacoch vyhlásenie výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sa budú zameriavať na vysoké školy. Vyplýva to z oznámenia o príprave výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zverejnenej na webe rezortu školstva.
      

Počas júla ministerstvo predpokladá vyhlásenie výzvy s názvom Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. "Cieľom je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, budovania integrovanej infraštruktúry ako aj komplexnej modernizácie výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry," uvádza ministerstvo. Tieto ciele sú v súlade s hlavným cieľom Komponentu 8 plánu obnovy: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl.
      

Oprávnenými žiadateľmi budú verejné a vysoké školy. Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je vytvorenie konzorcia vysokých škôl s jednou alebo viacerými verejnými/štátnymi vysokými školami, zaväzujúcimi sa k vzájomnému spojeniu/splynutiu/zlúčeniu. Na výzvu je alokovaná celková suma 120.883.673 eur vrátane DPH.
      

Predkladané žiadosti budú po splnení základných formálnych kritérií hodnotené predovšetkým podľa viacerých kvalitatívnych kritérií. Žiadosti bude možné podať do konca októbra.
      

V nadväznosti na pripravovanú infraštruktúrnu výzvu bude počas augusta vyhlásená druhá výzva zameraná na podporu projektového manažmentu spájania vysokých škôl. Na webe rezortu školstva sa uvádza, že alokácia na tento zámer je stanovená na 12.168.000 eur. Výzva bude otvorená pre školy, ktoré sa zapojili do prvej výzvy.
      

V prípade, že bude mať prvá výzva (Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl) úspešných žiadateľov, na jeseň bude vyhlásená ďalšia s názvom Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl s alokáciou 65.532.913 eur. "Bude zameraná na strategický rozvoj vysokých škôl prostredníctvom investícií do výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou pre excelentný výskum a internacionalizáciu, napríklad modernizáciou existujúcich priestorov alebo nových priestorov, debarierizáciou a modernou digitalizáciou budov," dodáva sa na webe ministerstva školstva. Cieľom je tiež dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti budov o 30 percent.  
 

Zdieľať na facebooku