Národný inštitút vzdelávania a mládeže vznikol zlúčením 5 organizácií

Foto: Bigstock
Národný inštitút vzdelávania a mládeže vznikol zlúčením 5 organizácií. / Foto: Bigstock

 Bratislava 1. júla (TASR) - Od piatka 1. júla sa Metodicko-pedagogické centrum, Slovenská pedagogická knižnica, Štátny pedagogický ústav, Iuventa – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zlúčili do Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). Cieľom je lepšia dostupnosť a adresnosť pomoci učiteľom, skvalitnenie ponuky vzdelávania či posilnenie odbornosti pre modernejšie školstvo. TASR o tom informovali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
      

Podľa ministerstva školstva to tiež znamená efektívnejšie využitie finančných zdrojov na vzdelávanie, ktoré bolo dlhodobým zámerom rezortu. "Vznikom NIVAM plníme jeden z našich záväzkov, ktorý sme dali pri nástupe na rezort. Tým bolo zjednotenie a sfunkčnenie organizácií, ktoré patria pod rezort. Pod jednu strechu dostávame organizácie, ktorých fungovanie si je blízke a ktoré sa venujú oblastiam ako vzdelávanie učiteľov, zmeny v obsahu vzdelávania, práca s mládežou či štandardizovanému testovaniu," priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Ako doplnil, cieľom je, aby tieto organizácie fungovali efektívnejšie, lepšie a slúžili ako pomoc pre učiteľov a žiakov.
      

NIVAM bude poskytovať vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňovať školy a školské zariadenia, aplikovať pedagogický výskum, organizovať predmetové olympiády a súťaže, poskytovať externé testovanie na školách, neformálne vzdelávať mládež či spravovať knižničný fond. Zároveň bude reflektovať na potreby vzdelávania pre moderné školstvo a plniť aktivity z plánu obnovy.
      

"NIVAM vytvorí a ponúkne priestor pre spoluprácu expertov v oblasti vzdelávania po obsahovej aj odbornej stránke a zároveň aj lepšiu dostupnosť a adresnosť podpory pomoci učiteľom a pracovníkom s mládežou v regiónoch," povedal poverený generálny riaditeľ NIVAM Ivan Pavlov. Zároveň doplnil, že jednou z kľúčových úloh národného inštitútu bude podpora učiteľov pri implementácii nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie a zavádzaní podporných opatrení do výchovy a vzdelávania.
      

NIVAM bude mať sídlo v Bratislave na Ševčenkovej ulici, podporu v regiónoch bude zabezpečovať osem krajských pracovísk inštitútu a pracovisko v Komárne.

Zdieľať na facebooku