RVŠ: Financovanie vysokých škôl zo štátneho rozpočtu sa vyvíja deštruktívnym smerom

Foto: Shutterstock
Financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu sa vyvíja deštruktívnym smerom, konštatuje Rada vysokých škôl (RVŠ) SR. / Foto: Shutterstock

Bratislava 21. júna (TASR) - Financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu sa vyvíja deštruktívnym smerom, konštatuje Rada vysokých škôl (RVŠ) SR. Znižovanie štátnej dotácie vysokým školám zásadne oslabuje ich schopnosť plniť svoje spoločenské poslanie. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijalo plénum RVŠ SR na svojom zasadnutí.
      

Podľa prezentovaných informácií je aj v roku 2023 plánovaný ďalší výrazný pokles štátnej dotácie verejným vysokým školám, čo súhrnne predstavuje zníženie o 72 miliónov eur oproti roku 2020. "V kontexte negatívnych makroekonomických ukazovateľov, akými sú zvyšujúce sa náklady na základnú prevádzku či rastúca cena prakticky všetkých komodít pri obrovskej miere inflácie presahujúcej v súčasnosti 12 percent, to bude znamenať kolaps slovenských verejných vysokých škôl sprevádzaný odlevom najmä mladých perspektívnych učiteľov a doktorandov do zahraničia a do súkromnej sféry," skonštatoval predseda RVŠ SR Martin Putala.
      

RVŠ SR odmieta túto politiku vlády SR, najmä Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR, ktorá podľa nej povedie "k nenávratnému rozvratu vysokých škôl na Slovensku". Rovnako to podľa najvyššieho orgánu samosprávy vysokých škôl povedie aj k následnému posilneniu trendu trvalých odchodov mladých ľudí zo Slovenska najskôr za štúdiom a následne za prácou a novým životom v zahraničí.
      

Zároveň žiada okamžité začatie dialógu na úrovni vlády SR a reprezentácií vysokých škôl s cieľom navrhnúť opatrenia na zlepšenie finančnej situácie vysokých škôl v záujme zvyšovania ich kvality a zastavenia deštrukcie slovenského vysokého školstva. "V prípade, že predstavitelia vlády nepristúpia k serióznemu dialógu a neposkytnú okamžité záruky zlepšenia ekonomickej situácie vysokých škôl, vyzývame akademické senáty vysokých škôl a fakúlt, aby sa v spolupráci s vedeniami vysokých škôl a fakúlt pripravili na koordinované radikálne kroky s celospoločenským dosahom ako výraz snahy o záchranu vzdelanosti na Slovensku," dodal Putala.

Zdieľať na facebooku