Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvy na preplácanie školských klubov a zdravotného personálu

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Bratislava 20. júna (TASR) - Ministerstvo školstva chce podporiť rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia či v hmotnej núdzi preplácaním školských klubov detí. Na zámer vyčlenilo v rámci vyhlásenej výzvy vyše 2,3 milióna eur. Ďalších 3,4 milióna eur chce rezort rozdeliť na zdravotnícky personál pre deti so špeciálnymi potrebami či zdravotnými potrebami. Obe výzvy sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.
      

Zvýšiť počet hodín strávených v škole prostredníctvom aktivít v školskom klube detí (ŠKD) je podľa rezortu jedným z riešení, ako pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi. "Školský klub detí je dôležitý aj na to, aby si deti a žiaci upevnili poznatky či budovali vzťahy s rovesníkmi," uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).
      

Žiadať o príspevok môžu v druhom kole výzvy všetky školy bez ohľadu na zriaďovateľa, a teda základné školy, špeciálne školy či spojené školy. Financie budú poskytnuté na obdobie od 1. septembra 2022 do 30. júna 2023. "Na kompenzáciu poplatkov na ŠKD je vyčlenená suma viac než 2,3 milióna eur, čo znamená preplatenie bežného poplatku na žiaka 15 eur na mesiac," priblížil rezort.
      

Ďalším podporným opatrením je výzva na zdravotníckeho pracovníka v materskej, základnej a strednej škole. "Dnes máme na školách deti so špeciálnymi potrebami či so zdravotnými problémami. Týmto žiakom chceme na školách pomôcť a uľahčiť im vzdelávanie. Preto sme v zákone umožnili pôsobenie školských zdravotných sestier, ktoré môžu poskytovať zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť," vysvetlil minister.
      

Zdravotnícky pracovník môže tiež robiť skríning, aby identifikoval u žiakov zdravotné problémy, ale aj realizovať preventívne a poradenské aktivity v oblasti zdravého životného štýlu. Pilotný projekt bude realizovaný v materských, základných školách, stredných školách, zahŕňajúc aj špeciálne školy, spojené školy či odborné učilištia. Vyčlenená finančná čiastka na tento účel je 3,4 milióna eur a školy z nej môžu čerpať v období od 1. septembra 2022 do konca augusta 2024.

Zdieľať na facebooku