Piataci absolvujú v stredu testovanie zo slovenčiny a matematiky

  

Bratislava 18. mája (TASR) – Na základných školách sa v stredu uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka. Piataci budú testovaní zo slovenského jazyka a literatúry, prípadne maďarského jazyka a literatúry, a z matematiky. Do testovania sa tento rok zapojí 1504 základných škôl s 52.881 žiakmi. TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Z celkového počtu prihlásených žiakov je 3134 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a desať žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. "Na Testovanie 5-2022 je prihlásených 4188 žiakov so zdravotným znevýhodnením, čo predstavuje približne osem percent z celkového počtu žiakov," uviedli z ministerstva školstva.
      

Na testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl je prihlásených 1504 základných škôl, z toho je 1364 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 129 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Prihlásených je aj desať škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským (teda majú aj slovenské aj maďarské triedy) a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
      

Testy na Testovanie 5-2022, čo sa týka formy, teda počet a typ úloh, aj čo sa týka času na vypracovanie, sú rovnaké ako v rokoch pred pandémiou. "Testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry obsahujú po 30 úloh a čas na riešenie je 60 minút," spresnilo ministerstvo školstva. Ako doplnili z rezortu, testy sú pripravené špeciálne na rok 2022. Ide teda o nové testy zostavené tak, aby overovali úroveň získaných vedomostí a zručností žiakov prvého až piateho ročníka po zohľadnení dosahov dištančného vzdelávania.
      

Testovanie 5 organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. V roku 2021 sa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 testovanie neuskutočnilo.

Zdieľať na facebooku