Ministerstvo školstva chce ukončiť segregáciu a zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre všetky deti

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

 Bratislava 11. mája (TASR) - Je neakceptovateľné, aby boli do špeciálneho prúdu školstva zaraďované deti na základe farby pleti, tvrdí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Ako pre TASR uviedol odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva, segregácii na slovenských školách musí odzvoniť. Reagovali tak na správu Štátnej školskej inšpekcie, ale aj nedávny rozsudok súdu, ktorý rozhodol, že rómske deti nezákonne zaraďovali do špeciálnych tried.
      

"Takéto zaraďovanie je nie len protizákonné (čo potvrdzuje aj rozhodnutie súdu), ale je aj v protiklade so základnými ľudskými právami a morálnymi hodnotami modernej demokratickej spoločnosti," uviedli z ministerstva školstva. Cieľom rezortu je zabezpečiť dostupné a kvalitné vzdelávanie pre všetky deti. Ministerstvo spustilo a ďalej pripravuje realizáciu konkrétnych systémových zmien, ktoré takéto, ale aj iné segregačné praktiky eliminujú.
      

V marci 2020 bola pod ministerstvom školstva zriadená pracovná skupina k zadefinovaniu pojmu segregácia/desegregácia a následnému ukotveniu v legislatíve. V decembri 2021 bola vládou SR schválená Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, ktorá má medzi svojimi základnými piliermi aj desegregáciu a destigmatizáciu. Na ňu ďalej nadväzuje manuál desegregácie s názvom Spolu v jednej lavici, ktorý je určený pre riaditeľov a zriaďovateľov škôl. SR sa podľa slov ministerstva zaviazala k desegregácii aj v pláne obnovy a odolnosti v komponente 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch.
      

"Zlyhávanie detí v školskej úspešnosti s dosahom na zlyhávanie na trhu práce v dospelosti je dôsledkom systémových nedostatkov. Týka sa to hlavne závažného problému, ktorým je nízka úspešnosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia/marginalizovaných rómskych komunít vo vzdelávaní a ich nadmerné zastúpenie v špeciálnych základných školách," uviedli z ministerstva školstva. Na dosiahnutie systémovej zmeny bola na jeseň 2021 schválená reforma poradenského systému, ktorej súčasťou je aj podmienka dodržiavania štandardizovaných postupov, ktoré sú zadefinované v štandardoch odborných činností.
      

Procesné štandardy sú podľa MŠVVaŠ prvou časťou súboru opatrení, ktoré pomenúvajú odborné činnosti poskytované v rámci odbornej starostlivosti v poradenskom systéme na Slovensku. Definujú odbornú činnosť a poukazujú na jednotlivé kroky daného procesu, spolu s výstupom a náležitým indikátorom. Slúžia ako jednotná oporná línia pre odborných zamestnancov v poradenskom systéme. "Štandardy majú byť jedným z pilierov na zabránenie chybného alebo cieleného zaraďovania žiakov bez mentálneho znevýhodnenia do prúdu špeciálneho školstva. Práve nesprávne zaraďovanie patrí neraz medzi príčiny segregácie v špeciálnom prúde vzdelávania," uzavrelo ministerstvo školstva.
 

Zdieľať na facebooku