Žiakov čaká aj v tomto školskom roku viacero testovaní

Dôležité termíny testovania žiakov v školskom roku 2016/2017 a termíny výsledkov medzinárodných štúdií TIMSS a PISA.
Dôležité termíny testovania žiakov v školskom roku 2016/2017 a termíny výsledkov medzinárodných štúdií TIMSS a PISA. / Foto: Bigstock

BRATISLAVA 1. septembra (SITA) - Žiakov v základných školách čaká aj v školskom roku 2016/2017 Testovanie 5 a Testovanie 9. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční v novembri na vybraných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika. Školám má poskytnúť spätnú väzbu o pripravenosti žiakov na prechod na druhý vzdelávací stupeň a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Ministerstvo školstva o tom informovalo v pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2016/2017.

 

Testovanie žiakov 9.ročníka

Testovanie deviatakov okrem žiakov s mentálnym postihnutím je naplánované na 5. apríla 2017. Žiakov otestujú z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, prípadne maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín sa uskutoční 20. apríla. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe z druhého stupňa, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, čo môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži tiež ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

 

Maturity 2016/2017

Žiakov v stredných školách čaká tradične maturitná skúška. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude od 14. do 17. marca. Prvý deň žiaci absolvujú skúšky v predmetoch slovenský jazyk a literatúra či slovenský jazyk a slovenská literatúra. Ďalší deň ich bude čakať cudzí jazyk, o deň neskôr matematika. Na záver absolvujú niektorí žiaci skúšku z predmetu maďarský jazyk a literatúra prípadne ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční od 4. do 7. apríla. Príslušné odbory školstva okresného úradu v sídle kraja určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti od 22. mája do 9. júna 2017.

 

Medzinárodné testovania žiakov

Ako tiež informuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na svojej internetovej stránke, 29. novembra by mali zverejniť Medzinárodnú a Krátku správu o výsledkoch štúdie TIMSS 2015 z pohľadu SR. Štúdia sa pritom zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov štvrtého ročníka ZŠ. Následne 6. decembra by mali zverejniť aj Medzinárodnú a Krátku správy o výsledkoch PISA 2015 z pohľadu SR. PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ pritom zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce.

Zdieľať na facebooku