Ako zvýšiť u detí motiváciu vzdelávať sa? Moderné školy si získajú malých aj veľkých

Redakcia
Sponzorovaný článok
Prihláste sa do výzvy filantropického programu Gesto pre mesto Moderná škola.
Prihláste sa do výzvy filantropického programu Gesto pre mesto Moderná škola. / Foto: Bigstock

Lámete si hlavu nad tým, ako motivovať deti vo vašej škole k väčšiemu záujmu o učenie? Ako vytvoriť podporné prostredie, kde deti budú chodiť s nadšením? Teraz máte jedinečnú príležitosť zamyslieť sa, čo môžete urobiť inak a získať na to finančnú podporu v novej výzve filantropického programu Gesto pre mesto Moderná škola

 

Motivácia je kľúčom k vytrvalosti naučiť sa viac. Nie je jednoduché ju u detí v školskom prostredí udržať. Aj celosvetové prieskumy potvrdzujú, že nástupom do školy sa silná túžba po vzdelávaní u mnohých detí potichúčky začína vytrácať. Ako zapáliť nadšenie po nových vedomostiach a skúsenostiach?  

 

Modernejšie školy aj atraktívne hodiny

Motiváciu detí učiť sa ovplyvňuje viacero faktorov. Sú to hlavne dobré vzťahy v školách, obsah, ktorý sa deti učia, prepojený s reálnym životom, ale tiež nové metódy a prístupy, ktoré oživia hodiny, vtiahnu deti intenzívnejšie do problematiky a nenechajú ich pasívnymi pozorovateľmi. 

Ak hovoríme o dobrom nastavení na učenie, nezanedbateľné je aj to, kde sa deti vzdelávajú. Obzrite sa okolo seba a prehodnoťte, ako vyzerá prostredie, v ktorom sa deti učia a trávia väčšinu svojho dňa. Mohlo by vyzerať modernejšie, útulnejšie, pokojnejšie alebo viac vyzývať k bádaniu? Moderné triedy, učebne, digitálne technológie, školské dvory či relaxačné miestnosti - to všetko podporuje spokojnosť detí v školách aj ich motiváciu učiť sa.

  

Dobré nápady získajú podporu

Určite viete, čo najviac vo vašej škole chýba. Možno sú to interaktívne tabule, lepšie vybavenie na online vyučovanie alebo vyučovacie hodiny v altánku na školskom dvore. Ak máte jasnú predstavu, čo by ste v nej chceli zmeniť, ako by ste vylepšili vaše hodiny, triedy alebo školský dvor, pripravte tento svoj nápad ako projekt. Zapojte sa do výzvy programu Gesto pre mesto a získajte na jeho realizáciu 2 000 eur. 

 

Filantropický program Raiffeisen banky Gesto pre mesto podporí sumou 2 000 eur jeden projekt v každom kraji Slovenska. Cieľom aktuálnej výzvy je podporiť projekty, ktoré zlepšia akýmkoľvek spôsobom vzdelávanie detí a mládeže.

 

Kto sa môže do výzvy zapojiť?

So svojimi projektmi sa môžu prihlásiť materské, základné a stredné školy alebo mimovládne organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Napríklad občianske združenia, neziskové organizácie a neinvestičné fondy, prípadne mestá, obce alebo vyššie územné celky.

 

Nepremeškajte termín 

Projekt môžete prihlásiť do 15.11.2021. Pri jeho tvorbe dbajte hlavne na to, aby ste mali jasný cieľ projektu a dokázali zadefinovať, čo presne chcete pomocou finančného príspevku zrealizovať.

Finančné prostriedky v aktuálnej výzve môžu byť použité na učebné pomôcky, krajšie školské priestory alebo zaujímavé vzdelávacie aktivity.

 

 

Inšpirujte sa víťazmi minulých ročníkov 

V minulých rokoch použili žiadatelia získané finančné dary na podporu vzdelávania a rozvoja detí rôznymi spôsobmi. V Súkromnej materskej škole Wonderland v Bánovciach si napríklad vďaka finančnej podpore postavili pre škôlkarov lezeckú stenu, sen o zelenom školskom dvore s altánkom, ktorý slúži ako oddychový aj učiaci priestor, si naplnili na Základnej škole na Krosnianskej ulici v Košiciach, najmodernejšiu techniku na laboratórnych cvičeniach si mohli zabezpečiť na Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku a úžitkovú a zážitkovú záhradu si vybudovali v Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Na podporu realizácie anglickej konferencie pre študentov bilingválnych gymnázií využili finančný dar na Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove. 

Možností, na čo môžete finančné príspevky využiť, je mnoho. Ak potrebujete viac inšpirácií, prezrite si ďalšie víťazné projekty z minulých ročníkov.

 

<<< Všetky projekty z minulých ročníkov>>>

Článok vznikol v spolupráci s Raiffeisen bankou.

Čítajte viac o téme: Granty
Zdieľať na facebooku