Zákaz vychádzania od 24. októbra – podrobné vysvetlenie, čo môžete a nemôžete robiť v nasledujúcich dňoch

Zákaz vychádzania platí od 24. októbra.
Zákaz vychádzania platí od 24. októbra. / Foto: Bigstock

24.10.2020 - Od soboty 24. októbra na celom Slovensku platí zákaz vychádzania. Čo to znamená v praxi a aké sú výnimky z tohto zákazu informoval premiér Igor Matovič po štvrtkovom rokovaní ústredného krízového štábu a vlády.

 

Kedy platí zákaz vychádzania?

Zákaz vychádzania platí pre celé Slovensko zatiaľ od 24. októbra do nedele 1. novembra 2020. Informácie o zákaze vychádzania sú zverejnené v uznesení vlády. V najdotknutejších okresoch Oravy a Bardejova platia prísnejšie pravidlá, kde ľudia potrebujú negatívny test na niektoré prípady, keď chcú opustiť domácnosť. V ostatných častiach Slovenska test zatiaľ nie je potrebný. 

 

Čo môžete robiť počas zákazu vychádzania?

V rámci opatrení bolo špecifikovaných niekoľko výnimiek, kedy môžete opustiť domácnosť. V nasledujúcich dňoch môžete:

 

 • ísť von v čase od 1.00 do 5.00 ráno,
 • ísť na nákup do najbližších potravín, drogérie, kúpiť krmivo pre zvieratá, do lekárne, k lekárovi na neodkladné vyšetrenie, vrátane sprevádzania blízkeho k lekárovi,
 • ísť na poštu, do banky či poisťovne, čistiarne a práčovne, na benzínku, do autoservisu, STK, kľúčovej služby a očnej optiky, na nákup novín alebo tlačovín aj do servisu telekomunikačných zariadení,
 • ísť do a zo zamestnania a absolvovať cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 • sprevádzať dieťa do jaslí, materskej či základnej školy (výnimka platí aj na maloleté dieťa, ktoré môže ísť do otvoreného školského zariadenia, teda jaslí, MŠ alebo 1. stupeň ZŠ)
 • ísť na vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu,
 • ísť sa postarať o blízku osobu,
 • ísť venčiť psa alebo mačku do 100 metrov od bydliska, a tiež sa ísť postarať o hospodárske zvieratá,
 • ísť do prírody, ale iba vo svojom okrese v nezastavanej časti obce - extraviláne (v Bratislave a Košiciach v rámci územia mesta),
 • ísť na pohreb,
 • vrátiť sa do bydliska do 25. októbra 2020.

 

Okresy Orava a Bardejov – prísnejšie opatrenia

Od soboty 24. októbra tam platí taký režim ako na celom Slovensku, avšak v niektorých prípadoch majú ľudia povinnosť preukázať sa negatívnym testom.

 

Čo môžete robiť bez testu?

 • ísť von v čase od 1.00 do 5.00 ráno,
 • ísť na nákup do najbližších potravín, drogérie, kúpiť krmivo pre zvieratá, do lekárne, k lekárovi na neodkladné vyšetrenie, vrátane sprevádzania blízkeho k lekárovi,
 • ísť sa postarať o blízku osobu,
 • ísť venčiť psa alebo mačku do 100 metrov od bydliska, a tiež sa ísť postarať o hospodárske zvieratá,
 • ísť na pohreb,
 • vrátiť sa do bydliska do 25. októbra 2020.

 

Čo môžete robiť, pokiaľ sa preukážete negatívnym testom?

Pokiaľ sa preukážete negatívnym testom (RT-PCR testom alebo antigénovým) vykonananom najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu vychádzania alebo vykonaného počas trvania zákazu vychádzania, môžete:

 

 • ísť do a zo zamestnania a absolvovať cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 • sprevádzať dieťa do jaslí, materskej či základnej školy (výnimka platí aj na maloleté dieťa, ktoré môže ísť do otvoreného školského zariadenia, teda jaslí, MŠ alebo 1. stupeň ZŠ)
 • ísť na poštu, do banky či poisťovne, čistiarne a práčovne, na benzínku, do autoservisu, STK, kľúčovej služby a očnej optiky, na nákup novín alebo tlačovín aj do servisu telekomunikačných zariadení,
 • ísť do prírody, ale iba vo svojom okrese v nezastavanej časti obce (extraviláne).

 

Čo sa myslí bydliskom?

Zákaz vychádzania používa termín „bydlisko“. Pre mnohých je to zmätočné, nakoľko bývajú v podnájme v inom meste ako je ich trvalé bydlisko. Bydliskom sa tým myslí miesto, kde človek býva. Ak teda bývate v podnájme, mali by ste sa v čase zákazu vychádzania zdržiavať na tejto adrese.

 

Čo znamená pobyt v prírode v extraviláne okresu?

Môžete sa ísť prejsť alebo si zabehať vo svojom okrese, ale len do takej lokality, ktorá je nezastavaná, teda nachádza sa v extraviláne okresu. Ide napríklad o lesy, vodné plochy či polia, no pozor, nie každý lesík možno považovať za extravilán, tieto lokality si treba overiť na katastrálnej mape. Do mestských parkov môžete chodiť napríklad venčiť psa alebo mačku, aj to len pokiaľ sú 100 m od vášho bydliska.

 

Ľudia v Bratislave a Košiciach sa môžu pohybovať v rámci celého mesta, nielen vo svojom okrese. Pre Bratislavčanov to napríklad znamená, že sa môžu ísť prejsť s deťmi alebo si zašportovať v lokalitách Devínska Kobyla, lesy nad Dúbravkou, lesy nad Dlhými Dielmi, petržalská hrádza od čističky, Partizánska lúka (Železná Studienka) či Kamzík.  

 

Pokaľ by ste chceli ísť na bežnú prechádzku mestom, tá v aktuálnom stave dovolená nie je. Ak by ste však kráčali cez mesto do práce a z nej, tak táto pešia chôdza mestom môže spadať medzi povolené výnimky.

 

Čo sa zmení po 1. novembri?

Po 1. novembri sa pravidlá zmenia na celom Slovensku. Bude opäť na týždeň prijatý zákaz vychádzania s výnimkami. Opustiť domácnosť budete môcť vo viacerých prípadoch len v prípade, že sa budete vedieť preukázať negatívnym výsledkom testu.

 

Pokiaľ sa nezúčastníte testu, a teda nebudete sa vedieť preukázať negatívnym výsledkom, budú pre vás platiť nasledovné pravidlá:

 • môžete ísť von v čase od 1.00 do 5.00 ráno,
 • môžete ísť na nákup do najbližších potravín, drogérie, kúpiť krmivo pre zvieratá, do lekárne, k lekárovi na neodkladné vyšetrenie, vrátane sprevádzania blízkeho k lekárovi,
 • môžete sa ísť postarať o blízku osobu,
 • môžete ísť venčiť psa alebo mačku do 100 metrov od bydliska, a tiež sa ísť postarať o hospodárske zvieratá,
 • môžete ísť na pohreb.

 

Pokaľ sa testovania zúčastníte a budete sa vedieť preukázať negatívny výsledok testu, platia pre vás nasledovné pravidlá:

 • môžete ísť do a zo zamestnania a absolvovať cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 • môžete sprevádzať dieťa do jaslí, materskej či základnej školy (výnimka platí aj na maloleté dieťa, ktoré môže ísť do otvoreného školského zariadenia, teda jaslí, MŠ alebo 1. stupeň ZŠ)
 • môžete ísť na poštu, do banky či poisťovne, čistiarne a práčovne, na benzínku, do autoservisu, STK, kľúčovej služby a očnej optiky, na nákup novín alebo tlačovín aj do servisu telekomunikačných zariadení,
 • ísť do prírody, ale iba vo svojom okrese v nezastavanej časti obce (extraviláne).

 

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku