V novembri bude medzinárodná online konferencia UNESCO o šikane na školách

Medzinárodný deň proti násiliu a šikanovaniu v škole si pripomenieme po prvýkrát 5. novembra.
Medzinárodný deň proti násiliu a šikanovaniu v škole si pripomenieme po prvýkrát 5. novembra. / Zdroj: Shutterstock

2.11.2020 - Násilie a šikana na školách vrátane kyberšikany sú veľmi rozšírené a ovplyvňujú významný počet detí a dospievajúcich. Členské štáty UNESCO vyhlásili 5. november za Medzinárodný deň proti násiliu a šikanovaniu v škole, vrátane kyberšikany, pričom uznávajú, že násilie v škole vo všetkých jeho formách je porušením práv detí a dospievajúcich na vzdelanie, zdravie a wellbeing.

 

Tento deň si prvýkrát pripomíname v rámci témy „Spoločne proti šikanovaniu v škole", kedy sa uskutoční virtuálna globálna konferencia na danú tému – 5. novembra 2020 od 13:00. do 15:00 hod.

 

Online konferencia má za cieľ vyslať impulz na ukončenie šikanovania na školách zvyšovaním povedomia všetkých zúčastnených strán zdieľaním postupov a úspechov mobilizácie vlád, odborníkov a celej vzdelávacej komunity.

Konferencia bude pozostávať zo série živých stretnutí, vrátane interaktívnych stolov s ministrami, odborníkmi a zástupcami vzdelávacej komunity, ako aj popredných rečníkov, celebrít a osobných svedectiev.

 

UNESCO vyzýva členské štáty, partnerov OSN, ďalšie príslušné medzinárodné a regionálne organizácie, ako aj občiansku spoločnosť vrátane mimovládnych organizácií, jednotlivcov a ďalšie zainteresované strany, aby pomáhali propagovať a oslavovať tento medzinárodný deň.

 

Takmer každého tretieho študenta šikanovali v škole aspoň raz za posledný mesiac rovesníci a v podobnej miere zažili aj fyzické násilie. Školského násilia a šikany sa väčšinou dopúšťajú rovesníci, no v niektorých prípadoch aj učitelia a ďalší zamestnanci školy.

 

Telesné tresty sú naďalej povolené na školách v 67 krajinách. Násilie má značné negatívne dopady, a to aj na akademické výsledky, duševné zdravie a kvalitu života vo všeobecnosti. U detí, ktoré sú často šikanované, je takmer trikrát vyššia pravdepodobnosť, že sa v škole budú cítiť ako outsideri, a viac ako dvojnásobná pravdepodobnosť, že vynechajú školu v porovnaní s deťmi, ktoré šikanované nie sú. Majú tiež horšie vzdelávacie výsledky ako ich rovesníci a je tiež pravdepodobnejšie, že po ukončení strednej školy opustia formálne vzdelanie.

 


Zdroj: UNESCO
Čítajte viac o téme: Šikana, Kyberšikana
Zdieľať na facebooku