Národná cena kariérového poradenstva 2018 – Staňte sa súčasťou príbehu rozvoja kariérového poradenstva na Slovensku

Redakcia
Sponzorovaný článok
Euroguidance centrum aj tento rok ocení organizácie a jednotlivcov, ktorí stoja za inšpiratívnymi službami a aktivitami v oblasti kariérového poradenstva.
Euroguidance centrum aj tento rok ocení organizácie a jednotlivcov, ktorí stoja za inšpiratívnymi službami a aktivitami v oblasti kariérového poradenstva. / Foto: Euroguidance centrum Slovensko

Euroguidance centrum každoročne oceňuje organizácie a jednotlivcov, ktorí stoja za inšpiratívnymi službami a aktivitami v oblasti kariérového poradenstva. Pridajte svoj príspevok do mozaiky príkladov dobrej praxe a prihláste sa do jubilejného 10. ročníka Národnej ceny kariérového poradenstva.

 

Ako čeliť výzvam, pred ktoré nás stavia dnešný pracovný trh? Ako vyjsť z labyrintu nárokov a požiadaviek sveta práce i osobných túžob a predstáv o svojom zamestnaní? Kariéroví poradcovia sprevádzajú svojich klientov pri nachádzaní vlastných odpovedí na tieto i ďalšie otázky. Výrazne tak prispievajú k zvyšovaniu kvality života jednotlivcov i rozvoju celej spoločnosti, napriek tomu sa kariérovému poradenstvu často nevenuje dostatočná pozornosť. Cieľom súťaže je preto zvyšovať povedomie o kariérovom poradenstve a zároveň vytvoriť priestor na verejné ocenenie jednotlivcov a organizácií, ktoré svojím výnimočným prístupom prispievajú ku skvalitňovaniu jeho služieb.

 

Zmyslom iniciatívy ale nie je len samotné ocenenie. „Národná cena kariérového poradenstva predstavuje predovšetkým možnosť pre poradcov, odborníkov a inštitúcie, ktorí neúnavne pracujú na skvalitnení služieb kariérového poradenstva, zviditeľniť seba a svoju prácu,“ hovorí Jozef Detko, koordinátor Euroguidance centra na Slovensku.

 

Foto: Euroguidance centrum Slovensko

 

Ak poskytujete služby a realizujete aktivity, ktoré podporujú kariérovú výchovu, pracujete s kariérovými informáciami, alebo inak napomáhate kariérovému rozvoju žiakov, mládeže, či dospelých, zamestnaných i nezamestnaných, zapojte sa do Národnej ceny kariérového poradenstva. Vítané sú príspevky výchovných poradcov, školských psychológov a ďalších odborníkov zo školstva i sektoru zamestnanosti, iniciatívy neziskových organizácií i súkromných poskytovateľov.

Zapojením sa do súťaže získate okrem propagácie vlastnej služby skvelú príležitosť pre sieťovanie, nachádzanie „spriaznených duší“ a hľadanie inšpirácie a nových nápadov pre vlastnú prax. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na konferencii 18.septembra, kde všetci účastníci súťaže dostanú priestor prezentovať sa pred širšou poradenskou komunitou.

 

Foto: Euroguidance centrum Slovensko

 

Partnerom súťaže je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

 

Prihlasovanie príspevkov je otvorené do 30. júna 2018.

Podrobnejšie informácie o súťaži spolu s formulárom prihlášky nájdete na stránke euroguidance.sk

Čítajte viac o téme: Súťaž
Zdieľať na facebooku