SAME WORLD: Zapojte sa do 1. európskej súťaže dobrých príkladov v environmentálnom vzdelávaní

Dajte o svojom enviro projekte vedieť v súťaži SAME WORLD!
Dajte o svojom enviro projekte vedieť v súťaži SAME WORLD! / Foto: Shutterstock

Realizovali ste so svojimi študentmi zaujímavú aktivitu, metodiku alebo inovatívny vzdelávací prístup v globálnom vzdelávaní alebo environmentálnej výchove, o ktorú sa chcete podeliť alebo ju zverejniť?

Ak áno, predstavte svoj dobrý príklad a zapojte sa do 1. Európskej súťaže SAME WORLD! Víťazná skupina (učitelia a študenti, ktorí sa tejto aktivity zúčastnili) vyhrajú skvelú cestu a zážitok, zúčastnia sa medzinárodného seminára SAME WORLD, ktoré sa bude konať v Portugalsku v októbri 2017.

 

Čo je cieľom súťaže?

Cieľom súťaže je identifikovať a predstaviť dobré vzdelávacie postupy zamerané na tému životného prostredia a udržateľného spôsobu života, v rámci formálneho vzdelávacieho systému v Európe.

 

Aký typ vzdelávacej aktivity je možné nominovať?

Účastníci môžu predložiť vzdelávaciu metódu alebo techniku, ktorú nedávno použili vo vzdelávacom kontexte a o ktorú sa chcú podeliť. Môže ísť o vzdelávaciu aktivitu so žiakmi, dlhšiu alebo kratšiu aktivitu v triede v rámci niektorého predmetu (t.j. trvajúcu niekoľko vyučovacích hodín), alebo dlhodobé aktivity v kontexte interdisciplinárneho mimokurikulárneho školského projektu (trvajúceho niekoľko týždňov alebo mesiacov).

 

Aké sú témy súťaže?

Vzdelávacie postupy by mali byť zamerané alebo by mali súvisieť s jednou z nasledujúcich troch hlavných tém environmentálneho vzdelávania k udržateľnosti:

  1. Zmena klímy
  2. Environmentálna spravodlivosť
  3. Environmentálna migrácia

 

Niekoľko príkladov špecifických tém (alebo pod-tém): spotreba a životný štýl; vnútro a medzigeneračná spravodlivosť; udržateľné využívanie prírodných zdrojov; energetická efektívnosť; recyklácia; zvyšovanie uvedomenia o zmene klímy; životné prostredie a zdravie; biodiverzita; udržateľná mobilita; občianstvo a voľné statky; environmentálna degradácia a migrácia; environmentálni utečenci; atď.

Záujemcovia si môžu pozrieť vzdelávaciu platformu SAME WORLD (edu-kit.sameworld.eu), nájsť vhodný materiál a aktivity.

 

Kto sa môže zúčastniť?

Súťaž SAME WORLD je otvorená pre učiteľov stredných škôl z celej Európy, ktorí so svojimi študentmi za posledné 3 roky (školské roky 2014-2015, 2015-2016 a 2016-2017) realizovali aktivity v rámci environmentálneho vzdelávania a vzdelávanie detí k udržateľného spôsobu života (vrátane vzdelávania ku globálnemu občianstvu).

 

Termín na predkladanie dobrých príkladov je 21. máj 2017.

Prihlásiť sa môžete TU. Viac informácií nájdete ne webe Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj: www.sccd-sk.org.

 

Čítajte viac o téme: Súťaž, Životné prostredie
Zdieľať na facebooku