Konferencia Deti v sieti

  Foto: Screenshot prava-deti.sk

Rada pre práva dieťaťa organizuje prvú celosvetovú konferenciu o emočnom zneužívaní detí (vrátane syndrómu zavrhnutého rodiča), ktorej odborným garantom je jedna z najlepších univerzít na svete – Sapienze University of Roma (Taliansko) a svetová expertka – profesorka klinickej psychológie z USA prof. Sue Cornbluth. Predpokladá sa účasť odborníkov až zo 42 krajín sveta.

Zúčastniť sa môže aj verejnosť. Podmienka je – vopred sa registrovať na adrese [email protected] (kapacity sály sú limitované).

Konferencia bude v Bratislave v hoteli Crowne Plaza. Konferenčný poplatok je od 45.- EUR.

 

TEMATICKÉ ZAMERANIE PRÍSPEVKOV PODĽA SEKCIÍ:

Sekcia 1

Emočné zneužívanie, mentálna manipulácia a disociatívne poruchy detí

 • mentálna manipulácia detí
 • syndróm zavrhovania rodiča
 • sexuálne zneužívanie detí
 • syndróm zanedbávaného a zneužívaného dieťaťa
 • systémové týranie dieťaťa
 • emocionálne zanedbávanie detí

Sekcia 2

Sociálna práca s deťmi v krízovom prostredí

 • metódy sociálnej práce s rodinou v kríze
 • súčinnosť sociálnej práce a školy pri práci s rodinou v kríze
 • prípadové konferencie ako metóda sociálnej práce s rodinou a deťmi

Sekcia 3

Právne dôsledky rodiny v kríze

 • aplikácia najlepšieho záujmu dieťaťa v právnej praxi
 • mýty a predsudky v poručníckom súdnictve
 • aplikácia Dohovoru o právach dieťaťa v súdnej praxi

Sekcia 4

Medicínske dôsledky zneužívania detí v rodičovských konfliktoch

 • rozvodové traumy a ich dôsledky na psychosomatické zdravie detí
 • limity medicínskej intervencie pri emočnom zneužívaní detí
 • možnosti medicínskej klasifikácie syndrómu zavrhovania rodiča

Sekcia 5

Deti a médiá: riziká a príležitosti

 • mediálna výchova ako prevencia pred negatívnymi vplyvmi mediálneho prostredia
 • kyberšikana
 • médiá ako porušovateľ práv detí

 

Celý program konferencie si môžete pozrieť aj TU.

Čítajte viac o téme: Rodina, Konferencie | Semináre, Rozvod
Zdieľať na facebooku