Prihlášky na vysoké školy na akademický rok 2014/2015

  

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium si majú z čoho vyberať. Na Slovensku momentálne pôsobí 20 verejných vysokých škôl, 13 súkromných a 3 štátne. Jeden uchádzač si môže podať ľubovoľný počet prihlášok. Musí si, samozrejme, pripraviť viac peňazí na poplatky za jednotlivé prihlášky. Tieto sa líšia na každej škole. V roku 2012 bolo na denné a externé štúdium podaných 121 431 prihlášok. Vlani si každý uchádzač, na denné alebo externé štúdium, podal v priemere dve prihlášky.

Ústav informácií a prognóz školstva (UIPŠ) vytvára štatistiky prijímacieho konania. Údaje pre akademický rok 2013/2014 sú z konca mája. Kompletné výsledky za aktuálny akademický rok zverejnia v prvom štvrťroku 2014. Na štúdium v aktuálnom akademickom roku plánovali verejné vysoké školy prijať 41 968 študentov, súkromné 3 645 a štátne 501.

Trinásť prihlášok od jedného uchádzača

Na vysokoškolské štúdium v dennej a externej forme sa vlani hlásilo vyše 60-tisíc ľudí. Tretina z nich si podala jednu prihlášku. Dve prihlášky si podalo viac než 15-tisíc uchádzačov. Trinásť záujemcov si podalo desať prihlášok a jeden dokonca 13.

Prihlášku poslať do konca roka

Na päť verejných vysokých škôl si musia uchádzači o štúdium podať prihlášku už tento rok. Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prijíma prihlášky do 30. novembra. Rovnaký dátum je posledným dňom podania prihlášok na viacerých školách. Patrí tu aj na drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, hudobná a tanečná fakulta a aj divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave. 

 

 

 

 

 

 

Čítajte viac o téme: Prijímacie skúšky
Zdieľať na facebooku