Vzdelávacie poukazy na krúžky dostanú deti počas septembra

Vzdelávacie poukazy na krúžky dostanú deti počas septembra
Vzdelávacie poukazy na krúžky dostanú deti počas septembra / Foto: Shutterstock

7.9.2016 |

Štát aj tento rok poskytne žiakom na základných a stredných školách do 10. septembra vzdelávacie poukazy. Deti zo základných škôl a stredoškoláci ich môžu využiť na svoje záujmové vzdelávanie, tzv. krúžky. Poukaz môžu využiť iba na jeden krúžok, a preto sa musia rozhodnúť, na ktorý ho použijú. Urobiť tak musia do 22. septembra, kedy ho musia odovzdať škole alebo školskému zariadeniu, v ktorom budú krúžok navštevovať.

 

Žiaci si môžu vyberať z ponuky svojej školy, ale aj z ponuky ďalších škôl a školských zariadení. Ak sa však žiak rozhodne navštevovať záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich. Nezáleží pritom, či zriaďovateľom zariadenia je súkromná osoba, alebo štát, respektíve obec.

Žiak zároveň nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. V takomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presunú na iný účel. Hodnota vzdelávacieho preukazu predstavuje na tento rok 31 eur.

"Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov," uvádza ministerstva školstva. Obsah činností je pritom odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov. Záujmové vzdelávanie je poskytované v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku.

Čítajte viac o téme: Kurzy | Školenia
Zdieľať na facebooku