Olympijský víťaz Matej Tóth bojuje za správnu vec: Ako vyriešiť nedostatok pohybu detí v školách?

Sponzorovaný článok
Memorandum o spolupráci medzi Športovou akadémiou Mateja Tótha, o. z. a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).
Memorandum o spolupráci medzi Športovou akadémiou Mateja Tótha, o. z. a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). / Foto: Ján Luky

09.11.2023 - Pravidelná športová aktivita je zdraviu prospešná, najmä pre školákov, u ktorých je pohyb často na poslednom mieste. Jedným z riešení je zabezpečiť deťom dostupné a atraktívne aktivity, ktoré ich budú motivovať k športu a dosiahnutiu dobrej fyzickej kondície. Práve preto bolo vo štvrtok, 9. novembra 2023, podpísané Memorandum o spolupráci medzi Športovou akadémiou Mateja Tótha, o. z. a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

 

Cieľom memoranda je, aby každé dieťa na Slovensku malo možnosť kvalitne športovať a pohybovo sa rozvíjať. Olympijský víťaz a zakladateľ Športovej akadémie, Matej Tóth, sa snaží tieto ciele napĺňať už dlhé obdobie a môže sa pochváliť kvalitným a fungujúcim projektom, o ktorý je obrovský záujem. „V akadémii sa nám už roky nedarí naplniť vysoký dopyt po našom programe zo strany detí, škôl a rodičov. Je to veľká výzva pre môj tím v akadémii, našich partnerov, aj štátne inštitúcie a som presvedčený, že spoločne sa nám to podarí,“ dúfa známy športovec.

Aj z tohto dôvodu si sľubuje od podpisu memoranda lepšiu dostupnosť a najmä rozšírenie do ďalších škôl po celom Slovensku. Doposiaľ sa projekt úspešne uchytil na všetkých  školách Topoľčanoch, Brezne, Novom Meste nad Váhom, Liptovskom Mikuláši, Považskej Bystrici či Púchove. Podporovateľom projektu je aj predseda ZMOS Jozef Božik. Ako primátorovi Partizánskeho sa mu podarilo presadiť, že akadémia je už druhý školský rok vo všetkých základných a materských školách v meste. Ide tak príkladom svojim kolegom, ktorí ho nasledujú, postupne sa pridávajú ďalšie samosprávy, ktorým záleží na tom, aby sa deti viac hýbali.

Aktuálne je O2 Športová akadémia Mateja Tótha najväčšou celonárodnou organizáciou, ktorá sa venuje všestrannému športovému rozvoju dieťaťa. Matejovi Tóthovi sa podarilo to, čo žiadnemu inému športovcovi na Slovensku. Dnes má jeho akadémia 8 rokov a postarala sa o viac ako 14 tisíc detí. Pravidelný pohyb je jeden z najväčších benefitov, aký môžeme, ako spoločnosť, dať deťom. Vďaka pohybu budú zdravšie, pravidelné športovanie formuje osobnosť dieťaťa a je vysoká pravdepodobnosť, že z aktívneho dieťaťa vyrastie aktívny dospelý človek. Je to naša investícia do budúcnosti, hovorí Mária Bedleková, riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. 

 

Mária Bedleková, riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. / Foto: Ján Luky 

Cieľom spolupráce akadémie a ZMOSu je postupne dať akadémiu všetkým školám na Slovensku, ktoré prejavia záujem. Je to veľký záväzok, ktorý má jasný plán. „Spolupráca má okrem iného nadväzovať na už zahájené aktivity akadémie v oblasti digitalizácie školstva a rozpracovaných štúdiách. Vďaka programu akadémie sa nám podarilo na dobrovoľnej báze, rozšíriť dve povinné hodiny telesnej a športovej výchovy o ďalšie dve hodiny pohybovej aktivity týždenne, ktorých metodika je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom,“ dopĺňa Daniel Pastorek, štatutárny zástupca akadémie. 

Zdieľať na facebooku