FinQ prináša kvalitu do vzdelávania už štvrtý rok. Výzva pre nové školy je otvorená

Sponzorovaný článok
Inovatívny vzdelávací program FinQ
Inovatívny vzdelávací program FinQ / Foto: FinQ

28. marec 2023, Bratislava -  Inovatívny vzdelávací program FinQ, ktorý úspešne realizuje nezisková organizácia FinQ Centrum na 124 školách, vyhlasuje výzvu na prihlasovanie pre nové základné a stredné školy. FinQ pomáha žiakom vedieť zaujať stanovisko k reálnym životným situáciám v kontexte financií. Základné a stredné školy, ktoré chcú rozvíjať finančnú kultúru svojich žiakov a zmysel pre zodpovednosť za ich rozhodnutia v budúcnosti, sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára  do konca mája 2023. 

 

Program FinQ predstavuje ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách. Výučba v programe prebieha využívaním modernej metodiky, ktorej autorom je odborný partner programu EDUAWEN EUROPE. Po úspešnom dvojročnom pilotnom overení pribúdajú každý rok do FinQ ďalšie školy; dnes je v programe 124 škôl. Program FinQ bol ocenený aj v podobe minuloročnej nominácie na cenu UNESCO – Hamdan za rozvoj učiteľskej profesie. Ide o  cenu pre inovatívne vzdelávacie programy z celého sveta. 

 

Čo FinQ prináša žiakom našich škôl

Program FinQ vytvára priestor na diskusiu, vyjadrenie vlastného názoru, kreativitu a myslenie. Žiaci a žiačky sa naučia uvažovať v súvislostiach a vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov v každodennom živote. Problematika financií je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. Žiaci na hodinách prechádzajú štandardným učivom a  vďaka FinQ rozvíjajú finančnú kultúru napr. na hodinách dejepisu, matematiky, občianskej náuky či telesnej výchovy.

 

„Máme radosť, že deti spôsob vzdelávania vo FinQ baví. FinQ program nie je postavený na memorovaní, ale konkretizuje abstraktné učivo. Deti riešia na hodinách napríklad rozpočet na rodinnú dovolenku, mesačné náklady na bývanie, odvoz smetí, a pod. Žiakov zaujal výpočet čistej mzdy, či plán nákladov na obnovu kúpeľne. Pozývame ďalšie školy, aby dali šancu svojim žiakom zažiť vzdelávanie s FinQ a rozvíjať kompetencie potrebné pre život,“ uvádza Danica Lacová, riaditeľka FinQ Centra.

 

Čo FinQ prináša učiteľom 

Učitelia majú k dispozícii praktickú metodickú podporu - viac ako 500 metodických listov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov. V programe FinQ majú možnosť zvýšiť svoje profesijné kompetencie. Formou dištančného a prezenčného vzdelávania majú možnosť získať vedomosti a zručnosti pre ich odborný rast. Pedagógovia oceňujú rast motivácie žiakov vzdelávať sa novou formou, ako aj vzájomnú intenzívnejšiu spoluprácu na škole.

 

„V školstve bojujeme posledných desať rokov s motiváciou žiakov. Tu sa začína otvárať cesta, že žiak je motivovaný, to je absolútna priorita. Ak je motivovaný, vieme s ním pracovať a dosahovať výsledky. To je z môjho pohľadu ako riaditeľa školy kľúčové,“ hodnotí  Pavel Sadloň, riaditeľ Gymnázia, Ul. Ladislava Sáru v Bratislave a prezident Zväzu školských asociácií a združení SR.

 

 

Čo FinQ prináša školám a ako skvalitňuje vzdelávanie

Program FinQ je koncipovaný ako program celej školy, je realizovaný na základe oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytovanie inovačného vzdelávania učiteľov pre rozvoj kompetencií pre 21. storočie.

Významnou súčasťou FinQ programu je pravidelné testovanie dosiahnutých výsledkov. FinQ testuje úroveň čítania s porozumením, matematickej gramotnosti, posudzovania a rozhodovania sa. Výsledky ukazujú pokrok žiakov, odhaľujú ich rezervy, čím pomáhajú zvyšovať kvalitu vzdelávania v škole či regióne. 

 

„V septembri 2022 sme otestovali takmer 12 000 žiakov. Už po roku práce s programom FinQ na školách nám merania ukazujú výraznejší pokrok u žiakov, ktorí s programom pracujú, ako u rovesníkov, ktorí do FinQ ešte neboli zapojení. Veríme, že aj možnosť  poznať úroveň kľúčových kompetencií žiakov v kontexte finančnej kultúry bude motiváciou a povzbudením pre nové školy, ktoré sa prihlásia v tomto roku,“ komentuje Jana Kovaľová, programová manažérka FinQ Centra.

 

FinQ a rodičia

Z reakcií rodičov je zrejmý záujem o zvýšenie kvality vzdelávania ich detí prostredníctvom programu FinQ. Oceňujú napríklad, že deti s nimi začínajú doma diskutovať o príjmoch a výdavkoch a potrebe šetrenia. Sú samostatnejšie v preberaní zodpovednosti, plánovaní a rozhodovaní sa v rôznych životných situáciách. V prípade, že škola ich detí nie je zapojená do programu, môžu rodičia o FinQ programe školu informovať. Možnosť prihlasovania pre nové školy je do konca mája 2023.

 

 

Informácie o výzve spolu s prihláškou pre školský rok 2023/2024 sú k dispozícii na webstránke www.finq.sk.

Zdieľať na facebooku