Navštevuje vaše dieťa deviaty alebo ôsmy ročník? Ja čas rozhodnúť sa.

Sponzorovaný článok
  Zdroj: dm drogerie markt

Správny výber strednej školy predurčuje optimálne smerovanie študenta v ďalšom vzdelávaní. Tiež to veľa znamená pre nastavenie budúcej kariéry. Ak nezvažujete gymnázium, stredná odborná škola so zameraním na obchod a služby prípadne obchodná akadémia je výborným rozhodnutím. Absolvent má v rukách remeslo a možnosti ďalšej realizácie. Efektívnou nadstavbou je vybrať si strednú školu zapojenú do duálneho vzdelávania. 

 

Spoločnosť dm drogerie markt, ktorá sa rozvoju duálneho vzdelávania venuje už takmer dvanásť rokov. V aktuálnom školskom roku študuje s dm 125 študentov stredných odborných škôl. Vzdelávajú sa v troch odboroch. Dva z nich pripravujú budúcich absolventov pre prevádzku. Ide o študijný odbor Obchodný pracovník a Predavač. V nich má dm aktuálne zastúpených 105 dualistov. Tretím v poradí je odbor Obchodná akadémia, ktorý pripravuje študentov na prácu v centrále spoločnosti. Tu sa vzdeláva 20 mladých ľudí.

 

„Za viac ako  desať rokov rozvoja duálneho vzdelávania v našej spoločnosti sme sa posunuli do momentu, keď je oň mimoriadne veľký záujem. Nerobíme už nábor, ale skôr výber budúcich študentov, ktorí sú presvedčení o tom, že sa chcú stať členom tímu dm, získať praktické skúsenosti už počas štúdia, zaujíma ich oblasť obchodu, chcú na sebe pracovať a vzdelávať sa,“ hovorí odborný garant duálneho vzdelávania Marcel Blaščák z rezortu Spolupracovník zodpovedný za spoluprácu so školami a inštitúciami, dm drogerie markt. 

 

Pestrosť vzdelávacích aktivít

Ako každý školský rok, ani tentokrát vo vzdelávaní nechýba pestrosť. „Vnímame ako mimoriadne dôležité prepájať teoretické vedomosti získané v školských laviciach s intenzívnou praxou v predajni a v centrále. Zároveň sa do vzdelávania snažíme implementovať rozvojové aktivity, ktoré rozvíjajú nielen odbornosť žiakov, ale aj ich osobnosť,“ konštatuje Silvia Kočková, koordinátor prípravy aktivít pre vzdelávanie, rezort Spolupracovník, dm drogerie markt.

 

Už tradične sa prváci stretnú na podujatí Spoločný deň, kde im je predstavená spoločnosť dm drogerie markt, jej vedenie, filozofia, kultúra a princípy spolupráce. „Snažíme sa ich čo najlepšie začleniť do našej komunity, aby si uvedomili, že sú jej dôležitou súčasťou. Na tejto aktivite sa stretávajú prváci z celého Slovenska. Dávame im priestor spoznať sa navzájom, vytvoriť si zážitky a priateľstvá, ktoré budú pre nich počas ich študijnej cesty ľudsky dôležité. V neposlednom rade získajú dualisti prehľad o vzdelávacích a rozvojových aktivitách. K nim dostávajú aj tzv. cestovateľský denník. Môžu si doň špeciálne momenty a poznatky navždy zaznamenať,“ vysvetľuje Jana Hornáková, z oddelenia Rozvoj a vzdelávanie, rezort Spolupracovník, dm drogerie markt.

 

Prekonávanie vlastných hraníc

Študentov čaká aj tento rok divadelný workshop ZáŽiTo(k) pod vedením profesionálnych režisérov Silvestra Lavríka a Aleny Weisel Lelkovej. Scenár divadelného predstavenia ako aj samotnú tému vytvárajú dualisti v spolupráci s režisérom počas spoločného týždňa. Po štrnástich dňoch, kedy ich príprava pokračuje na individuálnej úrovni, sa stretávajú a predstavia svoje dielo pozvaným hosťom. „Výchovou a vzdelávaním vedieme mladých ľudí k zodpovednosti, uvedomelosti, tímovej spolupráci a flexibilite v myslení. Tiež ich tým podporujeme v kreativite, posilňovaní komunikačných zručností, autentickosti a tolerancii. Zažitím procesu zmien, ktoré sa v dualistoch počas celej aktivity odohrávajú, získavajú poznatky a zážitky z prekonávania samých seba. Budujú si odvahu a odolnosť voči stresu, učia sa z chýb,“ hovorí Silvia Kočková.

 

Zdroj: dm drogerie markt

 

Okrem toho sa všetci študenti bez ohľadu na odbor alebo ročník môžu spolupodieľať na vytváraní študentského časopisu dmDUÁL a tiež na tvorbe obsahu instagramového profilu @dm_dual. Je to ďalšia zručnosť, tentokrát z oblasti marketingu, ktorú môžu zúročiť v budúcnosti. Majú možnosť zapájať sa do konkrétnych procesov a aktivít redakčnej rady.

 

Dôraz na duševné zdravie a osobnostný rozvoj

Veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania v tomto školskom roku je workshop Ako rozvíjať svoje JA. Ide o dlhodobý koncept celostného vzdelávania a rozvoj osobnosti pod vedením skúsených odborníkov v danej problematike.

Ponúka pestré zážitkovo-formačné stretnutia, počas ktorých sa trénujú viaceré zručnosti ako napríklad kritické myslenie, práca s emóciami, spokojnosť a šťastie, tvorba vízie či využitie času. Rovnako objavovanie svojich talentov a potenciálu, tvorenie zdravých vzťahov, posilňovanie sebadôvery a sebahodnoty. Užitočným je aj budovanie spolupráce a tímu, riešenie problémov či rozhodovanie.

 

 Naši študenti majú možnosť načrieť do svojich útrob, spoznať samých seba, rozlišovať svoje emócie, hľadať sebamotiváciu. Zároveň dostávajú kľúč k tomu, ako lepšie pochopiť svoje okolie, ako reagovať v rôznych ťažkých situáciách, a tak zlepšiť vzťahy či už doma, v škole alebo na praxi,“ ozrejmila rozsiahlu náplň vzdelávacej aktivity Jana Hornáková.

 

Zdroj: dm drogerie markt

 

Výhody duálu

Vzdelávanie mladých ľudí je jednou zo strategických tém spoločnosti dm drogerie markt.  Už od prvého ročníka majú študenti možnosť veľmi intenzívne prepájať teóriu s praxou. „Stávajú sa súčasťou pracovného kolektívu, cez ktorý sa učia dobrým pracovným návykom, tímovej spolupráci, organizovaní pracovného času a riešeniu nečakaných situácii. Získavajú odborné a sociálne kompetencie, nevyhnutné komunikačné zručnosti. Vďaka praxi sa učia hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami. Sú vedení k samostatnosti, preberaniu zodpovednosti a systematickej práci. Po ukončení duálneho vzdelávania, dostávajú žiaci automaticky ponuku práce v dm, ale konečné rozhodnutie je na nich,“ konštatuje Marcel Blaščák. Okrem kvalitného vzdelávania zameraného na odborný a osobnostný rozvoj podporuje spoločnosť dualistov aj finančne – podnikovým a prospechovým štipendiom, úhradou nákladov spojených so stravovaním počas praxe aj vyučovania v škole, ubytovaním na školskom internáte, či dopravou. 

 

Trúfaš si učiť sa od najlepších?

„Tak znie headline tohtoročnej náborovej kampane a je pripomienkou faktu, že celý dm tím je ochotný zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti s dualistami. Žiaci druhého stupňa základných škôl už aktuálne premýšľajú nad výberom strednej školy. A tiež ich rodičia zvažujú, kam nasmerovať svoje dieťa v ďalšom vzdelávaní tak, aby sa rozvíjalo a neskôr uplatnilo v pracovnom procese. Duálne vzdelávanie je skvelé prepojenie štúdia s praxou,“ dodáva na záver Petra Treplánová, z rezortu Spolupracovník zodpovedná za komunikáciu duálneho vzdelávania, dm drogerie markt. Ako sa doň zapojiť?

 

5 dôležitých krokov:

  1. Prihlásiť sa na SOŠ, s ktorou dm spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania.
  2. Vyplniť online registračný formulár na www.dm-dual.sk a zaslať ho.
  3. Stretnúť sa s oblastným manažérom spolu s rodičmi v konkrétnej dm predajni.
  4. Prejsť ústnym pohovorom a zabojovať o dm podporu na pohovore, ukázať svoj talent.
  5. Získať potvrdenie o podpore dm počas štúdia a priniesť ho na prijímačky.

 

Zoznam škôl a viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk

Zdroj: dm drogerie markt
Čítajte viac o téme: Prihlášky na stredné školy
Zdieľať na facebooku