Fundraising – získavanie zdrojov

  

V dnešnom čase, navyše v čase hospodárskej krízy ako počúvame z každej strany,  nie je ľahké uskutočňovať svoje nápady, sny či aktivity.  Aj preto  sa čoraz viac medzi členmi neziskových či občianskych združení skloňuje anglické slovíčko fundraising. Ľudia, ktorí poznajú  fundraising vedia, že tento spôsob v sebe ukrýva kľúč k možnostiam.

 

 

Čo je to ten fundraising?

Fundraising je metóda ako profesionálne získať finančné aj nefinančné zdroje. Ale rovno k veci. Ako je možné profesionálne získavať zdroje?  Predstavte si situáciu, v ktorej ste členom neziskovej organizácie.  Vaša organizácia  chce usporiadať týždenný tábor pre deti so sociálne slabších rodín vo vašom meste, avšak nemá na to dostatočné prostriedky. Preto sa snaží prostriedky nejakým spôsobom získať a  fundraising je konkrétna metóda, ktorá má na získavanie prostriedkov svoje know-how. Ste človek, ktorý žiada známu alebo oveľa častejšie úplne cudziu osobu o podporu. Fundraising  učí, že dôležitý je už samotný prvý dojem, ktorý vyvoláte. Fundraising  vás naučí, ako dosiahnuť  aby ste v tejto úlohe boli úspešný. Naučí Vás ako sa predstaviť, ako podať ruku, ako vysvetliť a zaargumentovať svoje požiadavky zároveň vás navedie na cestu protislužby. To znamená, že dodá návod, čo všetko môžete osobe za jej podporu ponúknuť vy.

Ako funguje v praxi...

„Naše občianske združenie chcelo organizovať Hry  na Deň detí pre deti zo špeciálnej školy v našom meste. Mali sme však problém s financovaním, avšak už skôr sme väčšina dobrovoľníkov absolvovali kurz fundraisingu v našom meste. Bola to dobrá skúsenosť, na ktorú sme potrebovali poriadnu dávku odvahy. Z  A to aj v situáciách, keď sme vošli do mäsiarstva a majiteľ nám povedal, že nám nemôže prispieť finančne, avšak dal nám nejakí výrobky, z ktorých sme pripravili chutné občerstvenie. Každá podpora sa nám zišla a doslova z ničoho sa nám podarilo pripraviť skvelú udalosť,“ s úsmevom  rozpráva študentka Katka. Slová mladej študentky a dobrovoľníčky dokazujú aké vhodné a prospešné je vzdelávanie sa aj v oblasti fundraisingu.

Aké máte možnosti?

 

Na Slovensku nie je fundraising nejako globálne populárny či rozšírený v zahraničí fungujú už dokonca stránky, kde si darcovia môžu prezrieť projekty a rozhodnúť sa, ktorú neziskovú organizáciu podporia. Prvý takýto projekt zameraný na individuálnych darcov funguje už aj u našich českých susedov na stránke http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci

Zaujímavé aktivity ponúka Slovenské centrum fundraisingu, ktoré organizuje rôzne školenia,  konferencie alebo sprístupňuje rozličné materiály. V súčasnosti otvára vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 21.- 22. februára 2013 v čase od 9:30 do 16:30 hod.  Bližšie informácie nájdete  na stránke http://www.fundraising.sk/kurzy

Čítajte viac o téme: Peniaze, Kariéra, Kurzy | Školenia
Zdieľať na facebooku