Malá finančná akadémia - projekt, ktorý učí žiakov nielen finančnej gramotnosti a tímovej práci, ale rozvíja aj kreativitu a fantáziu

Až 6 505 žiakov z približne 360 tried základných škôl z celého Slovenska sa zapojilo do pripravovaného projektu „Malá finančná akadémia“.
Až 6 505 žiakov z približne 360 tried základných škôl z celého Slovenska sa zapojilo do pripravovaného projektu „Malá finančná akadémia“. / Foto: Edulab

Až 6 505 žiakov z približne 360 tried základných škôl z celého Slovenska sa zapojilo do pripravovaného projektu „Malá finančná akadémia“, ktorý pripravila nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s Tatra bankou a spoločnosťou Agemsoft, a. s. Hoci je projekt zameraný predovšetkým na rozvoj finančnej gramotnosti, je aj ukážkou vízie projektového vyučovania s rozvíjaním schopnosti čítania s porozumením a ďalších. „Malá finančná akadémia je výkladnou skriňou našich doterajších skúseností a našou snahou je zúročiť viac ako päťročné skúsenosti z našich doterajších vzdelávacích projektov, do ktorých sa zapojili tisícky škôl, žiakov, ale aj pedagógov,“ povedal Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB.

 

„Mnohí ľudia tvrdia, že peniazom rozumejú, avšak prieskumy aj prax ukazujú opak. Považujeme preto za nevyhnutné viesť už deti na základných školách k finančne zodpovednému správaniu. Sme radi, že sa nám podarilo nájsť odborného partnera, s ktorým môžeme napĺňať našu víziu o inovatívnom vzdelávaní. Veríme, že projekt Malá finančná akadémia prispeje k zlepšeniu finančnej gramotnosti detí a stane sa inšpiráciou aj pre ďalšie spoločnosti, ktoré majú záujem o skvalitnenie vzdelávania na Slovensku,“ uviedol Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky zodpovedný za retailové bankovníctvo.

Malá finančná akadémia je primárne určená žiakom 3. a 4. ročníkov základných škôl. Každá trieda, ktorá sa do projektu zapojila, získa štartovací balík, v ktorom nájde učiteľ všetky potrebné materiály a pomôcky pre deti. V balíku bude originálna metodická príručka s aktivitami pre deti a s prístupom k interaktívnym materiálom. Bude v ňom zároveň aj kompletná sada predmetov potrebných pre realizáciu hry „Naše mesto“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou projektových aktivít.

 

Hra „Naše mesto“

Hra je postavená na tímovej práci žiakov, ktorí si počas trvania projektu vymenia známkovanie za platenie a odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze, ktoré si sami pomenujú a vyfarbia, si kupujú makety budov do svojej časti mesta. V štyroch skupinách tvoria svoju mestskú časť, presne podľa vlastných predstáv a dotvárajú makety napríklad plastelínou, papierovými objektmi, legom a podobne. Na záver postavia centrum mesta, ktoré vznikne dohodou všetkých žiakov. Výsledky svojej práce odprezentujú žiaci aj svojim spolužiakom a rodičom. Počas hry má každý žiak svoju jedinečnú úlohu. Každá štvrť má svojho bankára, novinára a architekta. Skupina za vzdelávacie aktivity získava peniaze, ktoré investuje do rozvoja svojej štvrte. Okrem tímovej práce takto žiaci rozvíjajú aj svoju kreativitu a fantáziu.

 

Foto: Edulab

 

Všetky aktivity v projekte vychádzajú z národného štandardu finančnej gramotnosti, čo je dokument, ktorý presne stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl. Samotné aktivity sú vždy smerované k požiadavkám definovaným v tomto štandarde. EDULAB v rámci projektu spolupracuje aj s učiteľmi z praxe, takže inšpiráciou tu sú hlavne ich skúsenosti a fantázia. Okrem aktivít, ktorých je v metodickej príručke viac ako 60, sú pre žiakov pripravené aj interaktívne cvičenia na portáli Kozmix.sk, kde si môžu, okrem iného, predcvičiť aj čítanie s porozumením.

 

Projekt „Malá finančná akadémia“ sa začína 13. marca 2017 a potrvá najneskôr do 8. apríla 2017. Informácie o projekte nájdete na stránke akademia.kozmix.sk.

Čítajte viac o téme: Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku