Hodina deťom podporí viac ako 7000 detí na Slovensku

  Zdroj: NDS

Bratislava, 16. jún 2016 - Nadácia pre deti Slovenska prerozdelí takmer 165 tisíc eur na 41 projektov pre deti a mladých ľudí. Z výnosu 17. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom tak podporí aktivity pre viac ako 7 000 detí na Slovensku.


17. ročník Hodiny deťom trval od 1. augusta 2015 do 31. mája 2016. Čistý výnos zbierky je 164 420 eur. Do grantovej výzvy sa v 17. ročníku zbierky prihlásilo 143 organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi. Odborníci pôsobiaci v rôznych oblastiach práce s deťmi a mladými ľuďmi vybrali najlepších 41 projektov, ktoré nadácia zo zbierky podporí.

 

Najväčšie zastúpenie medzi podporenými projektmi majú tie, ktoré chcú rozvíjať vzťahy, úctu detí k sebe aj iným, rozvíjať tvorivosť a motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji i k práci v prospech iných. „Záleží nám na rozvíjaní individuálneho potenciálu každého dieťaťa, či už je to dieťa bežné, zdravotne postihnuté, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo je to dieťa mimoriadne talentované,“ zdôraznila Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska a doplnila, „preto si ceníme každý dar, ktorý nám ľudia poskytnú. Každému, kto nás podporil, patrí veľké ďakujem!“

 

„Podporili sme centrá, v ktorých deti nachádzajú útočisko v ťažkých životných situáciách. Pomáhame aj nízkoprahovým a detským klubom. Vďaka nim môžu deti aktívne tráviť voľný čas a neostávajú odkázané samy na seba niekde na ulici. A podporujeme, napríklad, i centrá včasnej intervencie, ktoré poskytujú odborné služby, pomoc a podporu rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi,“ doplnila informácie Lucia Jakubíková, manažérka Hodiny deťom.

 

Nadácia pri rozdeľovaní financií využíva princíp regionálnej solidarity na základe počtu obyvateľov v daných regiónoch. Podporu tak získalo 11 projektov zo stredného Slovenska, 13 projektov z východného a 15 zo západného Slovenska.

 

Okrem toho bude z výnosu zbierky podporený aj špecifický projekt OZ Mólo GOLD, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia spoločnosti o Goldenharovom syndróme a aktivity na pomoc deťom ohrozeným utečeneckou krízou.

 

Zoznam podporených projektov je zverejnený na webovej stránke Nadácie pre deti Slovenska.

 

Aktivity podporených projektov môžu darcovia priebežne sledovať v on-line aplikácii na http://nds.nds.sk/stream/.

 

1. júna 2016 sa začal 18. ročník celoročnej verejnej zbierky Hodina deťom. Zbierka a grantový systém prerozdeľovania získaných financií vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

 

Možnosti ako prispieť nájdete na stránke Hodiny deťom hodinadetom.sk/chcem-pomoct. Najjednoduchšou formou je poslanie SMS správy v hodnote 4 eurá na číslo 800.

Čítajte viac o téme: Neziskové organizácie, Pomáhame deťom
Zdieľať na facebooku