Súťaž „Na bicykli bezpečne 2016“ bude v Liptovskom Mikuláši

  Ilustračná foto: cvcrk.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo ďalší ročník súťaže „Na bicykli bezpečne“. Celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční budúci týždeň, 16. a 17. júna 2016,  v Liptov Aréne – Tatralandia v Liptovskom Mikuláši a je jednou z foriem podpory rezortu školstva v oblasti dopravnej výchovy.

 

„Súťaž a príprava na ňu je tiež jednou z možností, ako sa žiaci naučia lepšie vnímať dopravný ruch okolo seba a zodpovedne sa rozhodovať pri riešení dopravných situácií cestou do školy či pri využívaní pozemných komunikácií vo voľnom čase. Okrem toho sa zdokonalia i v jazde na bicykli“, povedal o význame súťaže generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Marián Galan.

Súťaž „Na bicykli bezpečne 2016„ má tímový charakter a je postupovou súťažou do Európskej dopravno-výchovnej súťaže FIA. V rámci Slovenska sa organizuje ako postupová súťaž pre žiakov základných škôl, cez školské, okresné, krajské a celoslovenské kolá. Jej aktuálny ročník začne v Liptov Aréne vo štvrtok, 16. júna 2016, o 13:00 hodine.

Súťažné družstvá žiakov základných škôl (dvaja chlapci a dve dievčatá), ktorí zvíťazili v jednotlivých krajských kolách súťaže budú súťažiť v praktickej jazde na bicykli, v jazde na bicykli podľa pravidiel cestnej premávky a svoje vedomosti preukážu aj z teoretických vedomostí z pravidiel cestnej premávky.

Súčasťou podujatia je výstava i vyhodnotenie najkrajších výtvarných prác žiakov základných škôl s dopravnou tematikou.

„Deti majú o súťaž záujem, ten je však podmienený  aktivitou škôl v oblasti dopravnej výchovy, ale aj podmienkami, ktoré vytvárajú príslušné odbory školstva okresných úradov v sídle kraja pri organizovaní okresných a krajských kôl súťaže“, doplnil Galan.

 

Prevencia detskej dopravnej nehodovosti v najširšom slova zmysle má mimoriadny význam. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú žiaci najmä prostredníctvom školskej dopravnej výchovy a praktického výcviku na detských dopravných ihriskách, i  preto ministerstvo školstva podporuje dopravnú výchovu i ďalšími formami.

Jednou z nich je skvalitňovanie a rozširovanie dopravnej výchovy v materských a základných školách prostredníctvom prierezovej témy - dopravná výchova – zaradenej v štátnom vzdelávacom programe. Tou ďalšou je dotácia na realizáciu praktického výcviku na detských dopravných ihriskách poskytovaná od roku 2016 prostredníctvom každoročne vyhlasovanej výzvy. V roku 2015 takto rezort prerozdelil sumu 160 000 EUR, vďaka ktorej dopravný výcvik absolvovalo 65 510 žiakov z 488  základných škôl.

Čítajte viac o téme: Súťaž
Zdieľať na facebooku