Kampaň A DOSŤ skončila, iniciátori budú naďalej pokračovať v aktivitách za lepšie vzdelávanie detí

Kampaň A DOSŤ skončila, iniciátori budú naďalej pokračovať v aktivitách za lepšie vzdelávanie detí
Kampaň A DOSŤ skončila, iniciátori budú naďalej pokračovať v aktivitách za lepšie vzdelávanie detí / Foto: ZG/EW

2. júna sa uskutočnilo stretnutie iniciátorov kampane A dosť!, ministra školstva, odborníkov v oblasti vzdelávania, poslancov a novinárov, kde iniciátori kampane zhodnotili svoje doterajšie pôsobenie a oznámili pokračovanie svojho pôsobenia v zlepšovaní slovenského vzdelávania.

 

„Kampaň A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! sa skončila,“ povedal hovorca kampane Stanislav Boledovič na stretnutí iniciátorov kampane s kľúčovými aktérmi v oblasti školstva a doplnil, že „naše aktivity v prospech zmien školstva však budú pokračovať“. Koordinátor kampane Pavol Demeš stručne zhrnul priebeh kampane a poďakoval jej iniciátorom a partnerom.

Na stretnutí sa zúčastnili aj minister školstva Peter Plavčan, poslanci Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na čele s jej predsedom Ľubomírom Petrákom, predstavitelia záujmových a neziskových organizácií i novinári venujúci sa vzdelávaniu. Hoci kampaň A DOSŤ! oficiálne ukončila svoju činnosť, viacerí z jej iniciátorov sa chystajú pokračovať v aktivitách v prospech lepšieho vzdelávania pre naše deti.

 

Na otázku, či bola kampaň A DOSŤ!, úspešná, odpovedal Pavol Demeš:

„Podarilo sa nám prispieť k tomu, aby sa vzdelávanie stalo jednou z kľúčových tém predvolebného obdobia. Za dôležitý moment kampane považujem tiež podpisy predstaviteľov 11 politických strán pod naše Memorandum, ktorými sa zaviazali realizovať zmeny v školstve, a to naprieč politickým spektrom. Viaceré kľúčové zmeny sme navrhli aj do Programového vyhlásenia vlády SR. Otázka platov učiteľov však nebola v PVV náležite reflektovaná. Teraz bude na jednotlivých iniciátoroch kampane a na odbornej i laickej verejnosti, aby držala kontrolu nad plnením sľubov politikov“.

 

Šestnásť iniciátorov občianskej kampane A DOSŤ!, ktorí sa zaoberajú vzdelávaním v jeho rôznych podobách, sa od začiatku kampane v októbri 2015 snažilo poukázať na alarmujúci stav v školstve a vzdelávaní na Slovensku zverejnením deväť kľúčových alarmujúcich faktov vychádzajúcich z rôznych medzinárodných meraní a prieskumov. Prvým krokom aktivít bolo sformulovanie otvorenej výzvy politikom, pod ktorú sa podpísalo viac ako 3 000 jednotlivcov a vyše 150 organizácií a inštitúcií. Iniciátori kampane zorganizovali tematické okrúhle stoly s desiatkami odborníkov, aktivistov i predstaviteľov vzdelávacích iniciatív a viaceré diskusné fóra kľúčových predstaviteľov vzdelávania na Slovensku s politikmi.

 

Iniciátori absolvovali aj individuálne rokovania s odborníkmi jednotlivých politických strán, ako aj s politikmi na najvyššej úrovni. Významnou mierou prispeli k tomu, že ku koncu predvolebnej kampane sa vzdelávanie stalo jednou z najdiskutovanejších tém.

Čítajte viac o téme: Kampaň A dosť!
Zdieľať na facebooku