Chcete študovať v USA alebo vo Veľkej Británii?

  

Plánuje v budúcom akademickom roku okúsiť štúdium na najprestížnejších univerzitách vo svete? Viete čo všetko k tomu okrem vedomostí a výborných znalostí cudzieho jazyka potrebujete? Do kedy je potrebné podať prihlášku? Prinášame Vám stručné inštrukcie, na čo pri podávaní žiadosti o štúdium nesmiete zabudnúť.

Štúdium v USA

Prihlášku na vysokú školu v USA je potrebné podať do 15. novembra 2013 alebo 1. januára 2014. Podrobnejšie kritéria sú na internetových stránkach daných univerzít. Tie sa nezávislé od seba líšia.

Takmer všetky školy si vyžadujú test SATs, ktorý sa skladá z troch častí, a to gramatiky, čítania s porozumením a matematiky. Školy ponúkajú možnosť písania testu trikrát. Keďže ide o pomerne náročný test, píše sa už v máji. K dispozícií sú aj jún a september 2013. Počíta sa najvyššie dosiahnuté skóre. Najčastejšie sa píšu v kombinácií dvoch či troch predmetov podľa požiadaviek školy. Na test SATs sa môžete prihlásiť na internetovej stránke SAT

Univerzity v USA posudzujú pri výberovom konaní okrem priemeru dosiahnutého počas štúdia na strednej škole aj mimoškolské aktivity. Študenti môžu získať body za dobrovoľníctvo, ktoré je v USA mimoriadne cenené, či za rôzne športové, hudobné i tanečné krúžky. Americké školy požadujú od uchádzačov aj absolvovanie medzinárodného testovania TOEFL, ktoré je potrebné absolvovať do termínu podania prihlášky. Podrobnejšie informácie o testoch sú dostupné na stránke ets.org. Budúci študenti nesmú zabudnúť pri podávaní prihlášky na dva odporúčacie listy od učiteľov a na eseje, prostredníctvom ktorých sa môžu prezentovať a vykresliť v čo najlepšom svetle.

Prihlášku na štúdium v USA môžete vyplniť aj na commonapp

Štúdium vo Veľkej Británii

Vo Veľkej Británii je termín podania prihlášky 15. októbra 2013 a 15. januára 2014. Na október by sa mali sústrediť študenti, ktorí sa rozhodli študovať najmä medicínske programy. Prihlášku na štúdium vo Veľkej Británii si uchádzači o štúdium môžu podať najviac na 5 vysokých škôl.

Podobne ako v USA, tak aj na britských univerzitách sa berú do úvahy mimoškolské aktivity a výsledky dosiahnuté počas stredoškolského štúdiu. Tiež je potrebné absolvovať medzinárodné testovanie TOEFL. Viac informácií nájdete na internetovej stránke ets.org. V takzvanom Personal statement, ktorý obsahuje prvky životopisu v kombinácií s motivačným listom vyjadríte prečo chcete študovať daný odbor. Námety na napísanie kvalitnej eseje nájdete na studential. Od vyučujúceho vo svojej domácej škole je potrebné vypísať si odporúčací list.

Ak sa rozhodnete študovať vo Veľkej Británii, prihlášku si môžete zaregistrovať na UCAS.

Zdieľať na facebooku