Pracovná doba učiteľa nekončí na obed. Podľa analýz dát softvérovej firmy pracujú učitelia po nociach a cez víkendy

  Foto: Pexels

Verejnosť, ako aj politici často prezentujú názory, že práca učiteľa končí v skorých poobedných hodinách, a preto zvyšovanie učiteľského platu nie je celkom adekvátne. Softvérová firma prevádzkujúca celoštátnu elektronickú žiacku knižku aSc Applied Software Consultants našla riešenie, ako tento mýtus vyvrátiť. Pripravila štatistiky, ktoré prezentujú, že práca učiteľa predstavuje ďaleko dlhší pracovný čas. Dokázala analyzovať dáta, koľko hodín a v akých dňoch trávia učitelia na počítačoch so zápisom do žiackej knižky. Výsledok ukázal, že práca učiteľov sa nekončí naobed, ba dokonca ani piatkovým večerom.

V tejto štatistike navyše nie je zahrnuté ďalšie množstvo hodín, ktoré učitelia venujú príprave materiálov na svoje hodiny, ku ktorej nepotrebujú počítač alebo komunikácii s rodičmi a študentmi.

 

Spoločnosť zanalyzovala 30 miliónov zápisov a ukázala, kedy učitelia najviac pracujú so žiackou knižkou. Tieto dáta svedčia najmä o časoch, kedy učitelia opravujú písomky a pripravujú sa na svoju prácu.

 

Na prvom grafe možno vidieť, že:

  • viac ako tretina zápisov prebieha v popoludňajších až nočných hodinách (od 15.00 do polnoci).
  • za povšimnutie stojí vysoký počet zápisov medzi 20-21.hodinou večer (t.j. po pracovnej dobe učiteľa)
  • zápisom zväčša predchádajú hodiny opráv písomiek

 

 

Druhý graf napovedá o pracovnom týždni učiteľa:

  • značná časť práce sa deje cez víkend
  • za povšimnutie stojí najmä práca odvedená v nedeľu

 

Štatistika počtu zápisov učiteľov do elektronickej žiackej knižky počas pracovnej doby a mimo nej.

 

Tieto grafy zobrazujú iba merateľnú časť učiteľskej práce. Ich pracovný čas sa rozdeľuje na priamu činnosť s deťmi a na prípravu na vyučovanie. Priama činnosť s deťmi prebieha počas vyučovania, kedy má každý svoj rozvrh hodín. V rámci prípravy na vyučovanie si tvoria pracovné listy, písomné práce, či cvičenia, ktoré následne opravujú. Premýšľajú, ako motivovať ich žiakov, ako riešiť výchovné problémy, ktoré sa vyskytli počas vyučovania. Vypisujú triedne knihy, či katalógové listy, chystajú stretnutia s rodičmi a vybavujeme exkurzie i výlety. Keďže tento čas je podľa ich slov nepostačujúci, bežne sa dokončeniu príprav, či samoštúdiu venujú vo svojom „voľnom čase“.

 

Autori štatistiky aSc Applied Software Consultants s.r.o. na záver dodávajú:

„Veríme, že tieto dva grafy prinesú viac objektívnosti do súčasnej diskusie o postavení učiteľov na Slovensku.“

 

Čítajte viac o téme: Učiteľ a rodič, Protesty | Štrajky
Zdieľať na facebooku