Články: Pre študentov
O projekte

 

Najlepšie anglické, nemecké a francúzske jazykové certifikáty

Michal Bardiovský
Autor článku
Foto: Shutterstock
  Foto: Shutterstock

Úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky a získanie certifikátu je dnes podmienkou pri podávaní žiadostí na rôzne študentské programy, zahraničné univerzity a stáže a pracovné pozície. Je to dôkaz o vašej jazykovej kvalifikácii v určitom jazyku, ktorá vám otvára bránu do sveta príležitostí. Preto netreba váhať podstúpiť jazykovú skúšku, aby ste mali vyššie šance na chopenie sa takých príležitostí. V nasledujúcom článku si pozrite, ktoré sú najznámejšie a najakceptovanejšie certifikáty čo sa týka anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka.

 

Anglický jazyk

TOEFL – Test of English as a Foreign Language

Certifikát uznávaný viac než 7500 školami na celom svete (tzn. najakceptovanejší certifikát na svete), uplatňuje sa teda za účelom pôsobenia v akademickom prostredí, napríklad pri prihláške na zahraničnú univerzitu. Píše sa troma formami: a) klasickou na papier, b) uchádzačom sa pri skúške poskytnú počítače, na ktorých absolvujú test alebo c) uchádzač absolvujte test online formou na internete. Skladá sa zo 4 častí: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, rozprávanie a písanie. Z každej časti môže uchádzač získať 30 bodov, spolu 120.

 

CAE – Certificate in Advanced English

Certifikát ponúka tri základné varianty: FCE, CAE a CPE. FCE (First Certificate in English) je prakticky na tej istej úrovni, na akej sú zvyčajne výsledky z TOEFL testu (B1-B2) a známkuje sa od A po C. Certificate in Advanced English (CAE) je zameraný na pokročilú vyššiu úroveň C1-C2 a požaduje sa na mnohých britských univerzitách. Z troch zmienených certifikátov je najpokročilejším Certificate of Proficiency in English s úrovňou C2. Tieto testy sa skladajú z piatich častí: čítanie s porozumením, písanie, počúvanie s porozumením, rozprávanie a nakoniec použitie angličtiny (gramatika atď.)

 

Nemecký jazyk

DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

Poskytuje tri úrovne: DSH 1, DSH 2 a DSH 3, ktoré sa dajú porovnať s úrovňami B2 a C2. Pre väčšinu nemeckých študijných programov sa vyžaduje úroveň DSH 2. Skladá sa z piatich častí: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie, porozumenie a používanie vedeckého jazyka a ústna skúška.

 

TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache

TESTDaF je obdoba testu TOEFL. Je to štandardizovaný test pozostavajúci zo štyroch častí: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, akademické písanie a ústne vyjadrovanie. Výsledky testu sú vyjadrené v úrovňach TDN 3, TDN 4 a TDN 5 ako ekvivalentné s úrovňami DSH. S úrovňou TDN 3 vás už prijmú na určité študijné programy a s úrovňou TDN 4 vo všetkých častiach skúšky ste spôsobilý na štúdium na všetkých nemeckých univerzitách.

 

Francúzsky jazyk

DELF - Diplôme dEtudes en langue française

Získaním certifikátu DELF s úrovňou B2 ste oslobodený od testu z cudzieho jazyka na univerzite, na ktorú ste boli prijatý. DELF B2 sa skladá zo 4 častí: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písacia časť a rozprávanie. Za každú časť môžete získať najviac 25 bodov, na úspešné zloženie skúšky potrebujete získať najmenej 50 bodov.

 

DALF - Diplôme approfondi de langue française

Certifikát DALF ponúka dve pokročilé úrovne C1 a C2 (ako CAE). Získaním certifikátu DALF s jednou z týchto úrovní ste taktiež oslobodený od jazykového testu na univerzite, na ktorú ste boli prijatý. Štruktúra testu DALF je podobná štruktúre testu DELF, avšak je to pokročilejšia úroveň a v ústnej časti skúšky si musíte pripraviť prezentáciu.

Články na portáli Eduworld.sk nie sú zamknuté, pretože si uvedomujeme dôležitosť šírenia hodnotných informácií o vzdelávaní a výchove. Dokážeme ich ale tvoriť len vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si nesmierne vážiť, ak sa k nim pridáte aj vy.
×
Píšeme len vďaka podpore dobrých ľudí. Chcem podporiť

Čítajte viac o téme: Študenti a cestovanie, Cudzie jazyky
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si stredoškolák? Prihlás sa do nášho newslettru pre stredoškolákov a žiadna novinka ti neunikne.