Ako napísať kvalitnú esej

  Foto: Bigstock

Esej býva pre študentov často vďačnou výzvou, ktorú radi prijmú. Obzvlášť pri úvahách, kde sa pisateľ eseje môže úplne otvoriť a preniesť svoje myšlienky na papier. Často sa ale stane, že hoci autor môže mať veľmi zaujímavé a obohacujúce myšlienky, nevie ich niekedy správne transformovať do písanej podoby, aby ich vyjadril čo najjasnejšie a najzoruzmiteľnejšie. Ako by teda mala vyzerať dobrá esej?

 

Čo je typické pre dobrú esej

Na začiatok je dobré prísť s originálnou témou, pretože pre čitateľa nie je veľmi príťažlivé čítať prácu o téme, ktorá bola diskutovaná už pomerne veľakrát. Originalita je dôležitý aspekt eseje a čitateľ ju ocení. V eseji treba dbať na jasnú štruktúru práce s logickým sledom. O štruktúre si povieme viac v článku neskôr. Kľúčovým spôsobom ako prinútiť čitateľa dočítať našu prácu do konca je nedávať do eseje nadbytočné informácie, inými slovami, držať sa merita veci a snažiť sa neodbiehať od témy. V neposlednom rade, treba dávať pozor na gramatikupravopis. Môže sa to zdať ako banalita, no je to aspekt, ktorý je pre čitateľa rovnako dôležitý.


Plán eseje

Pred písaním eseje si urobte plán práce. Určte tému vašej práce, o ktorej budete písať. Uistite sa, že máte pripravených dostatok faktických argumentov podložených empirickými dôkazmi – dôkazmi založenými na skúsenosti. Ak máte viac času, najprv si napíšte svoje myšlienky voľne na papier ako pracovnú verziu.

 

Štruktúra

V prvom rade je počas písania dôležité zachovať štruktúru práce. Aby bola pre čitateľa ľahko čitateľná a text sa nezlieval do jednej hmoty. Rozložte si prácu na odseky. Napomáha to nielen prehľadnosti, ale aj lepšiemu spájaniu súvislostí a vnímaniu jej dôležitých častí.

Musí sa skladať z troch častí: úvod, jadrozáver.

 

V úvode práce predstavíte vašu tému, o čom budete písať a čo by ste chceli prácou povedať. Vysvetlite, prečo je podľa vás téma vašej práce dôležitá a relevantná, aby čitateľa zaujala téma už v úvode práce. Musí ho zaujať natoľko, aby ju neprestal čítať. To platí všeobecne pre písanie esejí a článkov.

 

Jadro je hlavná časť, v ktorej vyjadrite podstatu toho, čo chcete povedať. Je to preto najrozsiahlejšia časť práce. Počet odsekov sa líši v závislosti od požiadaviek učiteľa, témy alebo od samotného autora, podľa toho, koľko myšlienkových bodov chce do práce zakomponovať. Ako bolo spomenuté vyššie, pre dobro zachovania zrozumiteľnosti práce je treba dbať na tieto odseky. Keď má prísť nový aspekt či myšlienkový bod, je správne dať ho do nového odseku s novým názvom. Keď píšete jadro vašej témy, nezabúdajte používať argumenty a dôkazy na potvrdenie vašich tvrdení.

 

závere ide o zhrnutie práce, zosumarizujte, o čom ste písali a dodatočne podporte vaše argumenty písané v jadre. Napríklad: „Dôkaz, že Zem je guľatá a nie plochá je nesporné a nevyvrátiteľné nielen pre fakty uvedené vyššie, ale aj preto, že tieto fakty boli mnohokrát empiricky dokázané. Napríklad fotky Zeme poslané zo satelitov.“

 

Kontrola práce

Pred odovzdaním práce je dôležité si prácu znova prečítať a skontrolovať gramatické a pravopisné chyby a preklepy. Skontrolujte, či práca do seba logicky zapadá v rámci odsekov a či odseky dávajú chronologicky zmysel.


Zdroj: thestudygurus.com
Zdieľať na facebooku